W dniu 19 września 2023 r. odbyło się kolejne seminarium naukowe FinSem, podczas którego dr hab. Maciej Witek, prof. US przedstawił referat pt. „Odmiany i mechanizmy mowy niejawnej”.

 

Intencje, insynuacje, psie gwizdki i inne narzędzia mowy niejawnej często są wykorzystywane w debacie publicznej, mediach społecznościowych, próbach manipulacji lub dezinformacji, ale rzadko są przedmiotem badań z obszaru finansów. Zaprezentowane zagadnienia cieszyły się zainteresowaniem wśród uczestników i po jego zakończeniu wywiązała się interesująca dyskusja. W seminarium wzięli udział pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów, słuchacze Szkoły Doktorskiej US i studenci Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US. 

 

FinSem  to cykl otwartych seminariów naukowych, organizowanych przez pracowników Katedry Finansów i Bankowości. Więcej informacji o seminarium i kalendarz wystąpień jest dostępny na stronie eif.usz.edu.pl