»

W styczniu 2020r. Nakładem Wydawnictwa Difin ukazał się podręcznikMatematyka dla studentów ekonomii, finansów i zarządzania, autorzy: Barbara Batóg, Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Foryś, Małgorzata Guzowska, Krzysztof Heberlein. Podręcznik stanowi kompendium wiedzy niezbędnej studentowi kierunków ekonomia, finanse lub zarządzanie, obejmujący podstawową i uniwersalną wiedzę niezbędną studentom pierwszego lub drugiego roku studiów licencjackich oraz pierwszego roku studiów magisterskich jako podręcznik uzupełniający. W sposób przystępny przedstawione zostały fundamentalne dla danych dziedzin zagadnienia: analizy matematycznej, logiki oraz algebry liniowej. 


Dr hab. Rafał Nagajprof. US otrzymał status Recognition Reviewer dla wydawnictw Elsevier i MDPI. U Elseviera za liczne recenzje dla czasopism z Q1 i Q2: Applied Energy, Journal of Cleaner Production; a w przypadku MDPI za 4 recenzje dla czasopism: EnergiesSustainabilityJournal of Risk and Financial Management. 


Dr Izabela Nawrolska (Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych) była ekspertem ds. ocen merytorycznych i finansowych projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i krajowych programów dotacyjnych – współpraca realizowana z instytucjami rządowymi (NCBiR; PARP; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) i samorządowymi. 


Prof. dr hab. Iga Rudawska była Redaktorem Gościnnym w „Journal of Environmental Studies and Public Health” (Impact Factor 2,849). Tematyka numeru „Everybody’s Business: Improving Health Systems’ Performance to Deliver Value for Patients. 

Więcej na: www.mdpi.com 


Dr Dorota Skała (Katedra Finansów i Bankowości) jest koordynatorem FinSem – cyklu otwartych seminariów naukowych, organizowanych przez badaczy z Katedry Finansów i Bankowości (Instytut Ekonomii i Finansów) Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem seminariów jest przedstawienie prowadzonych badań i wzmocnienie potencjału naukowego, poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń i krytyczną analizę prezentowanych wyników. 

Szczegóły» www.eif.usz.edu.pl 


Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki jest członkiem Business Club Szczecin i wchodzi w skład Kapituły tego Stowarzyszenia. Więcej na stronie www.business-club.szczecin.pl 

Jest również członkiem Kapituły Nagrody Gospodarczej BCS wręczanej corocznie na Gali Biznesu. Wchodzi też w skład Kapituły Nagrody „Perły Biznesu”. Przewodzi Kapitule Nagrody Beta www.fmc.home.pl 


We wrześniu 2020 r. w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości ukazała się monografia: Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banku – autorzy: Kinga Bauer, Stanisław Hońko, Teresa Orzeszko, Arleta Szadziewska 


Więcej informacji: www.ozkr2020.syskonf.pl
ll


26 listopada 2020 r. dr hab. Stanisław Hońko był jednym z prelegentów w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce „Biura rachunkowe na zakręcie”. W konferencji online wzięło udział ponad 1000 osób. Spotkanie było transmitowane na bieżąco za pośrednictwem YouTube.

Zapis obrad można znaleźć pod tym linkiem: www.skwp.pl 


W listopadzie 2020 r. nakładem Wydawnictwa Rachunkowość ukazało się obszerne (ponad 700 stron), cenione przez praktyków i sprzedawane w dużym nakładzie Zamknięcie Roku 2020. W wersji papierowej zostały opublikowane teksty dr Przemysława Mućko (Sprawozdanie z działalności w czasie pandemii) oraz dr hab. Stanisława Hońko (Deklaracja kontynuowania działalności przez jednostkę w czasie pandemii).  


Więcej na: www.rachunkowosc.com.pl  


W dniach 7 i 9 listopada br. pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów: prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, dr hab. Sławomir Franek, prof. US, dr hab. Magdalena Zioło, prof. US brali udział jako eksperci w konsultacjach online projektu budżetu Szczecina na 2021 rok.  


Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration i Stowarzyszenie Biegłych Wyceny przedsiębiorstw w Polsce zorganizowali w dniach 18-19 listopada 2020 roku XXI Konferencję Zarządzanie Finansami. Głównym koordynatorem konferencji był prof. dr hab. Dariusz Zarzecki (Katedra Finansów i Bankowości). W konferencji wzięło udział ponad dwustu uczestników, związanych zarówno z teorią jak i praktyką zarządzania finansami.  


W dniach 26-27 listopada 2020r. Odbyła się XVI Konferencja Naukowa pt. Forum Wspierania Przedsiębiorczości – Mikrofirma 2020. W tym roku konferencję w trybie on-line organizowała Politechnika Koszalińska. Głównym organizatorem Konferencji była Pani Rektor prof. Danuta Zawadzka., współorganizatorami konferencji byli prof. M. Wasilewski SGGW i prof. dr hab. Aurelia Bielawska Uniwersytet Szczeciński. W konferencji brało udział 169 osób. 


W przyszłym roku organizatorem głównym Konferencji jest Uniwersytet Szczeciński. 


28 listopada 2020r. odbył się XIII Otwarty Turniej Brydżowy o Puchar Rektora US pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Udział wzięło 76 uczestników z 4 województw. Pierwszy raz, ze względu na COVID-19, turniej został przeprowadzony w formule on-line. 
 

Wyniki: Puchar Rektora US – 28 listopada 2020  


2 grudnia 2020 r. w ramach współpracy Katedry Rachunkowości ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce odbył się Flesz Księgowego. Tematem spotkania było wykorzystanie wskaźników niefinansowych. Spotkanie prowadziła Pani prof. dr hab. Wanda Skoczylas. We fleszu online wzięło udział kilkadziesiąt osób z całej Polski.

Spotkanie było na bieżąco transmitowane na Facebooku czasopisma Rachunkowość » facebook 


4.12.2020 r. odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego. Tematem przewodnim były zagadnienia związane z szeroko pojmowaną sztuczną inteligencją. Konferencja, organizowana przez Katedrę Społeczeństwa Informacyjnego WEFiZ US, przy współudziale Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego odbywała się w ramach wydarzenia regionalnego Infotrendy –- Szczecińskie Dni Informatyki. W Konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób, oprócz pracowników uczelni również przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Szczecinie oraz studenci.


4 grudnia 2020 r. dr hab. prof. US Stanisław Hońko poprowadził spotkanie online dla członków wspierających SKwP Oddział Okręgowy w Lublinie nt. Założenie kontynuacji działalności w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2020 r. – formalność czy ważna informacja”. W spotkaniu wzięło udział około 100 przedsiębiorców z Lubelszczyzny. 

Więcej»  www.lublin.skwp.pl


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przetłumaczyło Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC.

Wersja online jest dostępna pod tym linkiem: czlonkowie.skwp.pl 

W komitecie redakcyjnym pracowali: prof. dr hab. Anna Karmańska (przewodnicząca), prof. dr hab. Zbigniew Luty, dr Teresa Cebrowska oraz dr hab. prof. US. Stanisław Hońko. 


Doradcy podatkowi vs. księgowi – rozmowa z dr hab. prof. US. Stanisław Hońko znajduje się pod tym linkiem:   www.skwp.pl 


Publikacja kolejnego wydania komentarza do ustawy o rachunkowości pod red. prof. dr hab. Teresy Kiziukiewicz, którego autorami są m. in. prof. dr hab. Waldemar Gos, prof. dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, dr Magdalena Janowicz oraz dr Przemysław Mućko. W komentarzu uwzględniono m. in. wpływ pandemii wirusa SARS-COV-2 na rachunkowość.  


Więcej informacji: www.profinfo.pl


W dniach 10 – 11 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce zorganizowało dwudniowe szkolenie online pt. „Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw”. Zajęcia, w których wzięło udział 70 osób prowadził m.in. prof. dr hab.  Dariusz Zarzecki z Katedry Finansów i Bankowości US. Stowarzyszenie zorganizowało również 4.12. szkolenie dla członków pt. „Wycena a due diligence”. 


Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów (Katedra Ekonometrii i Statystyki) po raz kolejny wzięli udział w organizacji etapu okręgowego ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej. 

Organizatorem Olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne. 

Pracownicy IEiF biorą czynny udział w tym przedsięwzięciu: 

  • Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego
  • Dr DominikRozkrut– Prezes GUS, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady 
  • Dr Magdalena Mojsiewicz – członek Komitetu Programowego Olimpiady, członek Komisji Egzaminacyjnej
  • Dr hab. prof. US Iwona Markowicz – Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady, Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej
  • Dr hab. prof. US Jacek Batóg – członek Komitetu Okręgowego Olimpiady
  • Dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska – członek Komitetu Okręgowego Olimpiady
  • Dr Barbara Batóg – członek Komisji Egzaminacyjnej

10.12.2020 odbyły się zawody okręgowe (wojewódzkie) organizowane przez Uniwersytet Szczeciński wraz z Urzędem Statystycznym w Szczecinie. Zgłosiło się 8 szkół ponadpodstawowych z naszego województwa (44 uczniów). W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną zawody okręgowe odbyły się zdalnie, w szkołach uczestników. Komisja Egzaminacyjna obserwowała zmagania uczestników za pomocą MS TEAMS. 


 

 

 

W grudniu 2020 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego ukazała się monografia: Analiza efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej – autorzy: Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów. 


W 2020r. ukazała się publikacja dr Doroty Skały (Katedra Finansów i Bankowości) w Journal of International Financial MarketsInstitutions and Money pt. Shareholdershocks and loan loss provisions in Central European banksJournal of International Financial MarketsInstitutions and Money”.  


22.12.2020 r. w serwisie Prawo.pl ukazał się komentarz dr hab. prof. US Stanisława Hońko dotyczący relacji pomiędzy księgowością i doradztwem podatkowym → skwp.pl


 

 

W grudniu 2020 r. nakładem Wydawnictwa Cedewu ukazała się publikacja pt. „Zasady rachunkowości – teoria, regulacje prawne, dobre praktyki” autorstwa prof. dr hab. Waldemara Gosa (Katedra Rachunkowości).

ll


Analiza trwania w badaniach ekonomicznych. Modele parametryczne

 

 

 

W grudniu 2020 r. nakładem Wydawnictwa CeDeWu ukazała się publikacja pt. „Analiza trwania w badaniach ekonomicznych. Modele parametryczne” autorstwa Beaty Bieszk-Stolorz (US), Joanny Landmesser (SGGW), Iwony Markowicz (US).


 

Pozostałe publikacje: 

  • K. Byrka-Kita, M. Czerwiński, A. Preś– Perepeczo, T. Wiśniewski, Does CEO Replacement at State-Owned Enterprises MatterEvidence from the Polish Capital Market, Eastern European Economics, zaakceptowany do publikacji, forthcoming (2021) (JCR IF 2019: 1.080) 
  • K. ByrkaKita, M. Czerwiński, S.P. Ferris, A. Preś-Perepeczo, T. Wiśniewski, 2020, Should They Stay or Should They Go? CEO Appointments and Performance in a Transitional Economy, Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance 70 (2), 145-171 (JCR IF 2019: 0.625). 
  • Nagaj, R., Korpysa, J. (2020). Impact of COVID-19 on the level of energy poverty in Poland. Energies, 13(18), 4977. doi: 10.3390/en13184977