Studenckie Koła Naukowe Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Kontakt: Sala Kół Naukowych 0319 (stary budynek)

 • Koło Naukowe Analiz Gospodarczych

  Opiekun Koła: dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz  e-mail: edyta.mioduchowska-jaroszewicz@usz.edu.pl

  Kontakt: koloanalizgospodarczych@usz.edu.pl

  Celem działalności Koła jest rozwijanie naukowych umiejętności i pasji związanych z analizami gospodarczymi podmiotów gospodarczych, poprzez pisanie artykułów naukowych i uczestnictwo w konferencjach naukowych. Spotykamy się z praktykami, którzy w swojej pracy wykorzystują metody analizy finansowej. Bierzemy udział w szkoleniach, które rozwijają nasze umiejętności. Udzielamy się charytatywnie.

  Więcej o Kole »

 • Koło Naukowe "Ekonomia & Ekologia"

  Opiekun Koła: dr Izabela Szamrej-Baran e-mail: izabela.szamrej-baran.usz.edu.pl

   

 • Koło Naukowe Ekonomii "Aktywni Studenci" AS

  Opiekun Koła: mgr Agnieszka Łopatka e-mail: agieszka.lopatka@usz.edu.pl

  Do najważniejszych celów Koła zalicza się pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko pojętej ekonomii, rozwijanie współpracy naukowej z innymi środkami akademickimi, integracja środowisk studentów oraz współpraca z przedsiębiorstwami. Cele te realizowane są poprzez organizację spotkań naukowych i warsztatów, prowadzenie badań naukowych, uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach, przygotowywanie referatów i dyskusji oraz wyjazdy na konferencje, dzięki którym członkowie Koła mają możliwość nawiązywania kontaktów z Kołami Naukowymi z całej Polski. Ponadto członkowie Koła nieustannie podejmują nowe inicjatywy i biorą aktywny udział w warsztatach i szkoleniach, dzięki temu świadomie tworząc swój przyszły kapitał kariery, bowiem działalność w Kole Naukowym to nie tylko szansa na poszerzenie swojej wiedzy, ale także możliwość nabycia takich kompetencji jak: pracowitość, kreatywność, samodzielność czy praca pod presją czasu, które są szczególnie cenione przez przyszłych pracodawców. Stawiamy na rozwój i poszerzamy swoje horyzonty.

 • Koło Naukowe Ekonomii Behawioralnej i Makroekonomii IMPULS

  Opiekun Koła: dr Piotr Szkudlarek e-mail: piotr.szkudlarek@usz.edu.pl

  Celem działalności Koła Naukowego jest rozpoznanie możliwości wykorzystania doświadczeń ekonomii behawioralnej w procesie gospodarowania. Skupiamy się przede wszystkim na analizie decyzji jednostek, ale rozpatrujemy je również w kontekście wielkości makroekonomicznych. Zajmujemy się również działalnością edukacyjną i charytatywną.

 • Koło Naukowe Finansów i Bankowości

  Opiekun Koła: mgr Joanna Rachuba e-mail: joanna.rachuba@usz.edu.pl

  Kontakt: kb.wneiz@gmail.com

  Facebook

  Koło Naukowe Bankowości (KNB) oficjalnie powstało w październiku 2011 roku przy Katedrze Finansów WNEiZ. Zostało powołane do życia przez kilku studentów z inicjatywy dr Doroty Skały, dr Marka Zwolankowskiego oraz dr hab. Sławomira Franka. Od momentu powstania, w Kole zostało zrealizowanych wiele projektów, spotkań i analiz. Członkowie-założyciele Koła zdążyli już rozpocząć swoją drogę zawodową i wielu z nich osiąga sukcesy w pracy związanej z szeroko pojętą bankowością i finansami.

  W 2019 roku zmieniliśmy nazwę na Koło Naukowe Finansów i Bankowości (KNFiB).

  Działalność Koła skupia się na aspektach naukowych. Zachęcamy członków do twórczego podejścia do nowych wyzwań, otwartości na doświadczenia oraz pomagamy w rozwoju osobistego potencjału.

 • Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami i Metod Ilościowych

  Opiekun Koła: dr Ewa Putek-Szeląg e-mail: ewa.putek-szelag@usz.edu.pl

 • Koło Naukowe Rachunkowości "Storno"

  Opiekun Koła: dr Magdalena Janowicz e-mail: magdalena.janowicz@usz.edu.pl

  oraz pomocniczo mgr Michał Hendryk e-mail: michal.hendryk@usz.edu.pl

  Kontakt: knr.storno@gmail.com

  kod dostępu do grupy MS Teams: 5j3cc6x

  Facebook

  Koło Naukowe Rachunkowości (KNR) „Storno” serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich studentów zainteresowanych szeroko rozumianą rachunkowością, bez względu na to, na którym kierunku studiują. Członkowie KNR „Storno” aktywnie uczestniczą w konferencjach studenckich, a także różnego rodzaju konkursach. Oprócz tego biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach.

  Spotkania odbywają się co dwa, trzy tygodnie (terminy podawane na stronie internetowej Koła). Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z KNR (email lub strona internetowa) lub u opiekuna koła.

 • Koło Naukowe Technologii Informacyjnych

  Opiekun Koła: dr Agata Wawrzyniak e-mail: agata.wawrzyniak@usz.edu.pl

  Prezes Koła: Adrian Haławczak e-mail: 227688@stud.usz.edu.pl

  Jesteś studentem kierunku Ekonomia i Informatyka, Informatyka w Biznesie, Economics and IT Applications lub innego związanego z technologiami informacyjnymi? Interesujesz się światem innowacji na rynku technologicznym? Czy może po prostu lubisz zagadnienia związane z komputerem? Dołącz do nas!

  Członkowie Koła pomagają nie tylko sobie nawzajem, ale także pracownikom akademickim w projektach, w tym testowaniu aplikacji. Razem planujemy spotkania z praktykami z branży IT, organizujemy warsztaty ze sztucznej inteligencji, machine learning i innych pokrewnych tematów. Na forum dzielimy się ciekawymi ofertami pracy oraz możliwościami uczestniczenia w kursach i szkoleniach z zakresu IT.

  Organizuj razem z nami różne wydarzenia lub uczęszczaj na konferencje, poszerzaj horyzonty dzięki regularnym wykładom organizowanym przez Członków Koła i zaproszonych gości. Integruj się z nami!

  Spotkania odbywają się co dwa tygodnie – osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu. Nie ma rekrutacji? Nic nie szkodzi! Napisz do nas, a my z pewnością się odezwiemy.

   

 • Koło Naukowe "Trzy Kwadranse"

  Opiekun Koła: dr Mateusz Czerwiński, e-mail: mateusz.czerwinski@usz.edu.pl

  www.researchgate.net/profile/Mateusz-Czerwinski

  Przewodnicząca Koła: Sabina Jakóbowska

  Koło naukowe Trzy kwadranse jest jedną z młodszych organizacji studenckich na Uniwersytecie Szczecińskim. Naszą działalność zapoczątkowaliśmy w 2020 r. i od tego czasu koncentrujemy się na dwóch obszarach: podatków lokalnych i nadzorze korporacyjnym. Dodatkowo organizujemy spotkania z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i wspieramy organizacyjnie inicjatywy Katedry Finansów i Bankowości.

  Osiągnięcia:

  1) Nagrody i stypendia

  a. Stypendia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2021/2022:

  i. Ekonomia – Dominika Bednarek;

  ii. Finanse i rachunkowość – Justyna Iwaniuk, Sabina Jakóbowska, Nataniel Wypych, Zuzanna Zawolska

  iii. Gospodarka nieruchomościami – Natalia Sobieraj

  b. Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów w roku akademickim 2019/2020 – Aurelia Bajerska

  c. Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin 2020 – Aurelia Bajerska

  2) Udział w konferencjach:

  a. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, Rzeszów, 11 czerwca 2021 r.:

  i. Liczebność członków organów statutowych a wielkość spółki – Justyna Iwaniuk i Zuzanna Zawolska,

  ii. Wartość rynkowa subskrybenta i followersa w bankach z udziałem Skarbu Państwa – Dominika Bednarek i Nataniel Wypych;

  iii. Stawki szczegółowe podatku od nieruchomości w Polsce – Natalia Sobieraj, Wiktoria Wójcicka i Sabina Jakóbowska;

  b. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku usług finansowych. Efektywność, diagnoza i perspektywy”, Łódź, 3 grudnia 2020 r.:

  i. Liczebność członków organów statutowych a wielkość spółki – Justyna Iwaniuk i Zuzanna Zawolska;

  c. XXI Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Finansami, Szczecin 19 listopad 2020 r.:

  i. Stawki szczegółowe podatku od nieruchomości w Polsce – Natalia Sobieraj, Wiktoria Wójcicka i Sabina Jakóbowska;

  ii. Liczebność członków rad nadzorczych i zarządów a wielkość spółki – Justyna Iwaniuk i Zuzanna Zawolska,
  ;

  d. Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego 2.0, Szczecin, 25 czerwca 2021 r.:

  i. Polityka podatkowa jednostek samorządu terytorialnego tworzących Szczeciński Obszar Metropolitalny – Aurelia Bajerska

  3) Inna aktywność

  a. Projekt pn. Mapa konkurencji podatkowej w Polsce finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Wartość umowy: 37.000 zł

  b. Rozmowy o gospodarce – spotkania z przedstawicielami otoczenia gospodarczego, m.in. Dzień z GBS Bankiem w dniu 23 czerwca 2021 r. (link do wydarzenia)

  c. Pomoc przy redakcji monografii pt. Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki pod redakcją prof. Sławomira Franka i prof. Adama Adamczyka.

   

 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie Oddział przy Uniwersytecie Szczecińskim

  Opiekun koła: dr hab. Beata Świecka, prof. US beata.swiecka@usz.edu.pl 

  Prezes koła: Kornelia Kieryk

  Kontakt:  kornelia@chsa.org.pl

  W październiku zaczęliśmy spotkania, podczas których w gronie kompetentnych i miłych gości rozmawiamy o trudnych, niewygodnych i najbardziej nurtujących tematach społecznych, z którymi mierzy się człowiek w XXI w. Dbamy o dobry poziom rozmowy, racjonalne przedstawienie chrześcijańskiej perspektywy i bazujemy na rozmowach ze specjalistami.