Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:15 w sali 126, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Stachurskiej na temat: Wpływ dochodu pasywnego na niezależność finansową gospodarstw domowych.


Promotor: dr hab. Beata Świecka, prof. US

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Janina Harasim – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO – Uniwersytet Opolski
    ;

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

 

Zawiadomienie

Streszczenie

Autoreferat

Recenzja prof. J. Harasim

Recenzja prof. M. Maciejasz