Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 19 października 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Zielińskiej na temat: Ocena przydatności raportów finansowych na potrzeby podejmowania decyzji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach.

 
Promotor: dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US, z Uniwersytetu Szczecińskiego

Promotor pomocniczy: dr Adam Lulek z Uniwersytetu Szczecińskiego

Recenzenci:

  • dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr hab. Marta Nowak, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
     

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).
 

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 18 października 2023 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Streszczenie

Autoreferat

Recenzja prof. M. Masztalerz

Recenzja prof. M. Nowak