Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Gomółki na temat: Kierunki transformacji polityki energetycznej Polski w aspekcie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

i
Promotor: dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US

Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. PAN – Polska Akademia Nauk,
  • dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ – Politechnika Śląska

i
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.
i

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi na stronie Monitora US: monitor.usz.edu.pl).
i

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 27 stycznia 2021 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. Kaminskiego

Recenzja prof. Zamasza