Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Prusinowskiego na temat: Proces wyborczy a nierówności ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych w latach 1970-2020.

 
Promotor: dr hab. Tomasz Bernat, prof. US

Recenzenci:

  • dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski,
  • prof. dr hab. Marian Noga – Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu,
  • prof. dr hab. Krzysztof Wach – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
     

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.
 

Autoreferat i streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.usz.edu.pl.
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).
 

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 25 października 2023 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Streszczenie

Autoreferat

Recenzja – prof. A. Barwińska-Małajowicz

Recenzja – prof. K. Wach

Recenzja – prof. M. Noga