Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 5 października 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali 127, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Dzikowskiejna temat: Przyrodniczy charakter produkcji leśnej jako determinanta wartości poznawczej sprawozdania finansowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 
Promotor: dr hab. Piotr Szczypa, prof. ANS w Koninie, z Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Ociepa-Kicińska z Uniwersytetu Szczecińskiego
 

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Krzysztof Adamowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
     

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. K. Adamowicz

Recenzja prof. E. Śnieżek

Recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej – prof. K. Adamowicz

Recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej – prof. E. Śnieżek