Dyrektor Instytutu prof. zw. dr hab. Iga Rudawska

dyrektor.eif@usz.edu.pl

 

 

 

 

 

Zastępca dyrektora ds. ewaluacji dr hab. Sebastian Majewski, prof. US

sebastian.majewski@usz.edu.pl

 

 

 

 

 

Zastępca dyrektora ds. kształcenia dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US

malgorzata.porada-rochon@usz.edu.pl