Urszula Mentel

»Biuletyn Informacji Publicznej«

Data wszczęcia postępowania: 05.10.2021
;

Temat rozprawy doktorskiej: Warunki pogodowe jako determinanta zmienności na rynku akcji. Behawioralna analiza ilościowa
Pobierz streszczenie rozprawy doktorskiej

 

Piotr Borkowski

»Biuletyn Informacji Publicznej«


Data wszczęcia postępowania:
27.06.2023

Temat rozprawy doktorskiej: Rozwój rynku pośrednictwa kredytowego w Polsce w warunkach współczesnych rozwiązań technologicznych
Pobierz streszczenie rozprawy doktorskiej

 

Michał Prusinowski

»Biuletyn Informacji Publicznej«


Data wszczęcia postępowania:
26.05.2023

Temat rozprawy doktorskiej: Proces wyborczy a nierówności ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych w latach 1970-2020
Pobierz streszczenie rozprawy doktorskiej

 

Kacper Siwek

»Biuletyn Informacji Publicznej«

Data wszczęcia postępowania: 08.05.2023

Temat rozprawy doktorskiej: Realistyczność jako kryterium oceny wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Pobierz streszczenie rozprawy doktorskiej

 

Agnieszka Wąsik

»Biuletyn Informacji Publicznej«

Data wszczęcia postępowania: 21.06.2023

Temat rozprawy doktorskiej: Ekonomiczno-finansowe aspekty wykorzystania technologii blockchain w wybranych sektorach polskiej gospodarki

Pobierz streszczenie rozprawy doktorskiej

 

Marek Kowalczyk

»Biuletyn Informacji Publicznej«

Data wszczęcia postępowania: 15.02.2022

Data zakończenia postępowania: 24.11.2022

Czy nadano stopień: nadano
;

Temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania i efektywność inwestowania na rynku condonieruchomości w Polsce