Lp. Oferta szkolenia Osoba do kontaktu Tel. kontaktowy e-mail
1 Wycena przedsiębiorstw, wycena szkód i utraconych korzyści, wycena opcji realnych, ocena efektywności inwestycji, planowanie finansowe, analiza ryzyka, symulacja Monte Carlo, symulacja biznesowa Marketplace, symulacja z wykorzystaniem pakietu Crystal Ball, programowanie w języku R, programowanie w języku NetLogo.

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US

91 444 1826 tomasz.wisniewski@usz.edu.pl
2

Zarządzanie finansami, wycena przedsiębiorstw, ocena efektywności inwestycji, analiza finansowa.

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

603 910 910

dariusz.zarzecki@usz.edu.pl