Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

tel. 91 444 21 21 | e-mail: barbara.zaorska@usz.edu.pl

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk

  • społeczeństwo informacyjne  – aspekty ekonomiczne, psychologiczne, etyczne
  • ekonomia behawioralna
  • informatyka ekonomiczna
  • ekonomika informacji i technologii informacyjnych
  • analityka danych
  • sztuczna inteligencja w zastosowaniach ekonomicznych

 

 

 

 

prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk - Kierownik Katedry

Stanowisko  Profesor
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   20
Tel.   91 444 18 38
E-mail   agnieszka.szewczyk@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Wpływ nowych technologii informacyjnych na człowieka i społeczeństwo-warunki jakości życia: bezrobocie, ubóstwo, ekonomia pracy. Mierniki i diagnozowanie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Problemy etyczne i moralne w świecie informacji.
Publikacje

Dobre nowiny

Ekonomia dzielenia

Komputerze pokaż swoje oblicze

Meandry pracy

Zarządzanie czasem

Zarządzanie finansami

Zarządzanie problemami

Zarządzanie przez miłość

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie zmianami

Świat wartości

 

dr hab. Jacek Cypryjański, prof.US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   18
Tel.   91 444 19 10
E-mail   jacek.cypryjanski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Informatyka ekonomiczna, analityka danych, business intelligence, analiza decyzji, ekonomia eksperymentalna.
Publikacje  

dr Tomasz Łukaszewski

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   12
Tel.   91 444 19 11
E-mail   tomasz.lukaszewski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zarządzanie projektami, ocena efektywności inwestycji, analityka biznesowa, informatyka ekonomiczna.
Publikacje  
Strona www  

dr Marek Mazur

Stanowisko  Starszy wykładowca
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   228
Tel.   91 444 19 41
E-mail   marek.mazur@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Społeczeństwo informacyjne,  ekonomika informacji,  technologie informacyjne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego,  ekonomika IT, dydaktyka informatyki,  systemy rachunkowości wspomagane IT,  prawo informacyjne,  etyka, zastosowanie IT w zarządzaniu i administracji. 
Publikacje  

dr Zbigniew Stempnakowski

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   12
Tel.   91 444 19 11
E-mail   zbigniew.stempnakowski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Kompetencje przedsiębiorcze studentów – podejście behawioralne.
Publikacje  

dr Agata Wawrzyniak

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   227
Tel.   91 444 19 40
E-mail   agata.wawrzyniak@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod symulacji komputerowej, sztucznej inteligencji oraz metod neuronauki poznawczej (panel dziedzinowy HS4_8: ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing). Szczegółowym obszarem zainteresowań są badania w zakresie modelowania zachowania konsumentów z zastosowaniem symulacji wieloagentowej oraz metod neuronauki poznawczej
Publikacje  

dr Barbara Wąsikowska

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   227
Tel.   91 444 19 40
E-mail   barbara.wasikowska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Ogólny obszar moich zainteresowań naukowych jest związany z panelem dziedzinowym oznaczonym według Narodowego Centrum Nauki jako HS4_8. Szczegółowy obszar zainteresowań stanowi prowadzenie badań i eksperymentów naukowych przy użyciu metod neuronauki poznawczej oraz metod sztucznej inteligencji.
Publikacje  

dr Grzegorz Wojarnik

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   228
Tel.   91 444 19 41
E-mail   grzegorz.wojarnik@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Uczenie maszynowe, algorytmy genetyczne, projektowanie systemów informatycznych, języki programowania, hurtownie i bazy danych
Publikacje