Warsztaty Metodologiczne im. Małgorzaty Zwolankowskiej i Mirosławy Gazińskiej


 

 

Corocznie organizowane są przez Instytut dwudniowe Warsztaty Naukowe im. Małgorzaty Zwolankowskiej i Mirosławy Gazińskiej, których celem jest prezentacja wyników aktualnie prowadzonych badań i analiz naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie teorii metod ilościowych oraz ich praktycznego zastosowania w gospodarce.

Małgorzata
Zwolankowska
Mirosława
Gazińska
 

 

Rada Naukowa Warsztatów


  • dr hab. Jacek Batóg, prof. US
  • prof. zw. dr hab. Józef Hozer
  • dr hab. Sebastian Kokot, prof. US
  • dr hab. Iwona Markowicz,  prof. US

 

Komitet Organizacyjny Warsztatów


  • mgr Krzysztof Heberlein
  • dr Sebastian Gnat

 

Miejsce Warsztatów


Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Szczecińskiego położony jest we wsi Małkocin, niedaleko Stargardu Szczecińskiego.
W skład zespołu wchodzi m.in. XIX-wieczny pałac, pełniący funkcję nowoczesnego centrum konferencyjnego.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Małkocinie»

 

 

Programy Warsztatów Metodologicznych z ostatnich lat


2023» Pobierz program
2022» Pobierz program
2021» Pobierz program
2020» Pobierz program
2019» Pobierz program
2018» Pobierz program
2017» Pobierz program
2016» Pobierz program
2015» Pobierz program
2014» Pobierz program
2013» Pobierz program