Celem głównym Projektu RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości) jest realizacja strategii doskonalenia jakości badań naukowych z zakresu zarządzania i ekonomiki usług poprzez ich popularyzację, umiędzynarodowienie oraz wzrost innowacyjności i użyteczności.

Realizacja opracowanej strategii doskonalenia jakości badań naukowych w sektorze usług przyczyni się do rozwoju posiadanego potencjału badawczego oraz umocnienia pozycji Uniwersytetu Szczecińskiego jako regionalnego ośrodka doskonałości naukowej i dydaktycznej o silnym powiązaniu z otoczeniem regionalnym i międzynarodowym.

Szczegółowe informacje →  Projekt RID