Laboratorium Ekonomii Behawioralnej (LEB) stanowi centrum badań nad różnorodnością procesu oceniania i naturą podejmowania decyzji ekonomicznych przez człowieka z wykorzystaniem metod i narzędzi stosowanych w ekonomii behawioralnej. W laboratorium jest możliwe testowanie ludzkich zachowań oraz reakcji na różnorodne bodźce zewnętrzne.

Działalność LEB jest ukierunkowana na testowanie skłonności ludzi do ryzyka i zniekształceń poznawczych oraz badanie wpływu czynników psychologicznych, społecznych, poznawczych oraz emocjonalnych na podejmowanie decyzji gospodarczych przez jednostki i instytucje oraz konsekwencje tych decyzji.

 

Laboratorium dysponuje trzema strefami:

 • pracownie badawcze do prowadzenia eksperymentów przy pomocy urządzeń biometrycznych,
 • sala spotkań z możliwością prowadzenia modelowania i symulacji komputerowych,
 • sala komputerowa, pełniąca funkcję dydaktyczną oraz badawczą, do prowadzenia testów i badań behawioralnych przy pomocy specjalistycznego

Wszystkie urządzenia badawcze są zintegrowane z komputerami oraz bezprzewodowo z drukarką.

Laboratorium wyposażone jest również w niezbędne meble do przechowywania materiałów oraz punkt sanitarny.

 

Nowoczesna infrastruktura laboratorium tworzy także szerokie możliwości współpracy z otoczeniem  społeczno-gospodarczym. Oferta jest skierowana dla podmiotów prywatnych i publicznych. Laboratorium LEB umożliwia m.in.  testowanie skłonności klientów czy kadry pracowniczej do ryzyka oraz ulegania  heurystykom czy zniekształceniom poznawczym; modelowanie i symulacje systemów społeczno-ekonomicznych; analizę danych gospodarczych metodami sztucznej inteligencji. W laboratorium jest także  możliwość badania reakcji emocjonalnych związanych z bodźcami wzrokowymi i słuchowymi, użyteczności stron internetowych itp.

Członkowie laboratorium:

 • dr hab. Rafał Nagaj, prof. US – Koordynator Laboratorium
 • dr Piotr Szkudlarek
 • dr Agata Wawrzyniak
 • dr Barbara Wąsikowska
 • dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US
 • dr hab. Sebastian Majewski, prof. US

Członkowie zespołu badawczego współpracujący przy badaniach:

 • prof. dr Brigita Žuromskaitė
 • mgr Małgorzata Lipka – Psychoterapeuta
 • mgr Barbara Kuszczak-Bohl – elektroencefalografistka, technik obsługi EEG

 

Aktualnie prowadzone badanie:

Behawioralne uwarunkowania podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze w kontekście kryzysów zewnętrznych – zgoda Komisji Bioetycznej przy OIL w Szczecinie na okres 5 lat na prowadzenie badań, uchwała nr 14/2022 z 08 grudnia 2022 roku.

Zestaw do eye-trackingu stacjonarnego z zintegrowanym modułem do rejestrowania sygnału GSR wraz oprogramowaniem Tobii Pro Lab do analizy danych,

 • Eyetracker Tobii Pro Fusion – zestaw do eye-trackingu stacjonarnego do rejestrowania ruchu gałek ocznych
 • Shimmer3 GSR+ – moduł do rejestrowania sygnału GSR zintegrowany z oprogramowaniem do eye-trackingu. Możliwe jest zintegrowane nagrywanie i automatyczna synchronizacja danych GSR i danych śledzenia ruchu gałek ocznych na jedynym ekranie i tej samej linii czasu
 • Tobii Pro Lab – oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych eyetrackingowych, w tym obszarów zainteresowania (AOI), metryk zdarzeń, czy map termicznych

 

Zestaw do badań biometrycznych Biopac MP160

 • PPG – urządzenie do rejestracji sygnału fotopletyzmograficznego tętna
 • EDA – urządzenie do rejestracji aktywności elektrodermalnej skóry,
 • EMG – urządzenie do badania elektromiografii mięśni (EMG), w tym mięśni twarzy (fEMG) z firmy BIOPAC
 • AcqKnowledge 5.0 – oprogramowanie do analizy sygnałów PPG, EDA, EMG oddzielnie lub wszystkich razem w sposób zsynchronizowany
 • elektroencefalograf (EEG) z dodatkowymi kanałami do EKG, EMG, EOG i pomiaru oddechu.

 

Specjalistyczne oprogramowanie badawcze:

 • Inquisit Lab – do prowadzenia testów behawioralnych,
 • Netop Vision Pro – do zarządzania stanowiskami w sali komputerowej,
 • AnyLogic University Researcher – do modelowania symulacyjnego i rozwijania umiejętności myślenia systemowego

Laboratorium jest także wyposażone w tablice interaktywne z projektorem, urządzenie wielofunkcyjne oraz zestawy komputerowe do testów behawioralnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ability of businesses in coastal municipalities to become self-sufficient in energy from RES

 

Project Ability of businesses in coastal municipalities to become self-sufficient in energy from RES, Project No STHB.02.02.00-32-S238/22, (acronym: RES) is held in April-July 2023.

The project partners are: University of Szczecin (lead partner, Poland) and Klaipeda University (Lithuania).

The project managers are: Assoc. Prof. Rafał Nagaj and Prof. dr. Agota Giedrė Raišienė.

 

Project RES is co-financed within the framework of the Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) Programme 2014-2020. T

The aim of the project was to develop a framework concept for incentivising the implementation of RES technologies by SMEs in the South Baltic coastal regions to be energy self-sufficient. The second task of this project is to organise and conduct workshops on RES technologies that are used in each project partner country.

 

Two outputs were developed during the project: a project concept paper describing the project idea for the future regular project and on-site cross-border workshop.

On 29 June 2023 a cross-border workshop took place in Szczecin from 10 am to 2 pm as part of the project entitled “Ability of businesses in coastal municipalities to become self-sufficient in energy from RES”.

Below is the cross-border workshop schedule.

Cross-border workshop schedule – 29 June 2023

 

Workshop organising commitee:

 • dr hab. prof. US Rafał Nagaj – University of Szczecin
 • P dr. Agota Giedrė Raišienė – Klaipeda University
 • dr Joanna Kowalik – University of Szczecin
 • mgr Dmitry Pakhomov

 

 

Cross-border workshop was held in hybrid form: on-site in Szczecin and online via Teams.

 

The cross-border workshop was opened at 10 a.m. by the project manager, and the opening ceremony was attended by representatives of the University of Szczecin, Klaipeda University and the regional authorities, i.e. the Marshal’s Office of the Westpomeranian Region.

The host of the workshop was the University of Szczecin. It was presented the importance of cooperation between research institutions, business (especially SMEs) and public authorities, the activities of the regional authorities of the South Baltic area in the area of renewable energy promotion, support for enterprises and cooperation of the regional authorities.

After the opening ceremony, the main results of the project were presented, as well as the results of the mapping carried out in the project partner countries and case studies for the other SB area countries participating in the Interreg South Baltic programme.

 

Good practices from Sweden, Denmark and Germany were also discussed, as well as the results of a mapping study on the factors that discourage SMEs from investing in RES and what factors would encourage them to invest with RES and what technologies are of most interest to SMEs.

Later, in the main part of the event, a workshop was held on technologies used to produce energy using RES. Participants were divided into two groups (Polish and Lithuanian). Both general knowledge, common to all countries and RES users, but also country-specific specialised knowledge was presented – elements specific to the market in Poland and some elements for Germany were presented by dr Tomasz Łukaszewski, and for Lithuanian entities by assoc. prof. Rasa Žilienė.

 

A total of 38 representatives of SMEs participated in the cross-border workshop, which 19 live (on-site) and 19 online via Teams.

The level of knowledge was also tested during the cross-border workshop. The goal of the workshop was achieved and there was a significant increase in the knowledge of the workshop participants.