Laboratorium Ekonomii Behawioralnej umożliwia weryfikację teorii ekonomicznych oraz badanie zachowań rynkowych w warunkach kontrolowanych. Stanowi także centrum badań nad naturą podejmowania decyzji ekonomicznych przez człowieka, który jest integralną częścią wszystkich systemów ekonomicznych. Głównym narzędziem badawczym stosowanym w Laboratorium są eksperymenty, których wyniki umożliwiają eliminowanie niekorzystnych i nieefektywnych rozwiązań systemowych, a w konsekwencji redukcję ryzyka i unikanie strat gospodarczych. Powtarzalność stosowanych testów umożliwia odkrywanie wzorców ludzkich zachowań oraz mechanizmów reakcji ludzi i podmiotów gospodarczych na zmianę warunków gospodarowania, przepisów i regulacji. W Laboratorium prowadzone są również badania z zakresu behawioralnych aspektów podejmowania decyzji finansowych, których wyniki znajdują zastosowania w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

 

Główne obszary badań prowadzonych w Laboratorium to:
➢ preferencje i zachowania podmiotów gospodarczych,
➢ racjonalność decyzji ekonomicznych i finansowych,
➢ identyfikacja kognitywnych zniekształceń oraz heurystyk wpływających na racjonalność podejmowanych decyzji ekonomicznych,
➢ psychologia podejmowania decyzji oraz postrzeganie ryzyka i emocji przez podmioty ekonomiczne.

 

Laboratorium jest również ważnym miejscem przeprowadzania szkoleń i badań naukowych przez studentów i doktorantów. Zdobywają oni wiedzę i doświadczenie przygotowując eksperymenty z wykładowcami, uczestnicząc w eksperymentach, a następnie przeprowadzając własne badania. W laboratorium odbywają się również regularnie seminaria z zakresu ekonomii eksperymentalnej i behawioralnej, gromadzące wykładowców i studentów zajmujących się badaniami z tego obszaru lub po prostu interesujących się tą dziedziną wiedzy.

  • dr hab. Rafał Nagaj 
  • dr Piotr Szkudlarek 
  • dr Agata Wawrzyniak 
  • dr Barbara Wąsikowska 
  • PPG – urządzenie do rejestracji sygnału pletyzmograficznego
  • EDA – urządzenie do rejestracji aktywności elektrodermalnej
  • EMG – urządzenie do prowadzenia badania elektromiograficznego
  • EEG – elektroencefalograf z dodatkowymi kanałami do EKG, EMG, EOG i pomiaru oddechu