Istnieje możliwość korzystania z bazy danych World Robotics dotyczącej zainstalowanych i działających robotów przemysłowych oraz usługowych.

Dane obejmują lata 1993-2019.

Dodatkowe informacje i dane do logowania:
dr Marcin Gryczka
marcin.gryczka@usz.edu.pl

Wykorzystując te dane należy obowiązkowo dodać przypis zgodny z zasadami projektu RID.