Nauka i Biznes – wspólne wyzwania
Termin:
Organizator:
Miejsce:
05.06.2020
Katedra Ekonomii, IEiF, WEFiZ US, Współorganizator: AGH Wydział Zarządzania
Szczecin, Konferencja on-line
Więcej: b2b.usz.edu.pl
Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów
Termin:
Organizator:
Miejsce:
20-23.09.2020
Katedra Ekonomii, IEiF, WEFiZ US
Międzyzdroje
Więcej: zjazdekonomistow.usz.edu.pl

 

 

 

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Jak ciekawie uczyć rachunkowości?
Termin:
Organizator:

Miejsce:
2020
Katedra Rachunkowości US, Katedra Ekonomii i rachunkowości ZUT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Szczecinie
Szczecin
Więcej: www.rachmaj.usz.edu.pl
XXI Konferencja Zarządzanie Finansami
Termin:
Organizator:
Miejsce:
18-20.11.2020
Katedra Finansów i Bankowości US, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration
Kołobrzeg
Więcej: www.fmc.home.pl/index.html
XXIII Ogólnopolska konferencja Naukowa z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, SZTUCZNA INTELIGENCJA W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE, JAK WYKORZYSTAĆ EKSABAJTY DANYCH
Termin:
Organizator:

Miejsce:
04.12.2020
Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki US, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Instytut Otwartego Społeczeństwa, Technopark Pomerania
Szczecin, Konferencja on-line
Więcej: www.infotrendy.eu

 

 
   
 

 

 
   
 

 

 

 
   
 

 

 
   
 

.

 

 
   
 

 

 

 
   
 

 

 
   
 

 

 

 
   
 

 

 
   
 

 

 
   
 

 

 

 

Planowanie wieloletnie – efektywność wydatków publicznych – benchmarking
Termin:
Organizator:
Miejsce:
25.03.2019
Katedra  Finansów WNEiZ US, Wydział Zarządzania UW
Warszawa
Więcej: www.wz.uw.edu.pl/portale/benchmarking2019/artykul/29758/informacje-ogolne

 

 

 

 

 

XX Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami
Termin:
Organizator:
Miejsce:
27-29.03.2019
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw WNEiZ US, Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration
Kołobrzeg
Więcej: fmc.home.pl/index.html

 

 

 

 

 

XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego  pt. Społeczeństwo informacyjne w liczbach. Czy komputery trafiły tylko „pod strzechy”?
Termin:
Organizator:
Miejsce:
17.05.2019
Katedra Społeczeństwa Informacyjnego WNEiZ US, Stowarzyszenie Otwartego Społeczeństwa
Szczecin
Więcej: infotrendy.eu/psi2019/o-konferencji/

 

 

 

 

 

XVI Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska – Unia Europejska – Świat”
Konferencja Międzynarodowa
Termin:
Organizator:
Miejsce:
02-06.06.2019
Katedra Mikroekonomii WNEiZ US
Szczecin
Program Konferencji

 

 

 

 

 

 

III Edycja Konferencja „Communication – Relations – Management – 2019”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
03-06.06.2019
Katedra Marketingu i Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

XXIII Warsztaty Metodologiczne z Metod Ilościowych w Badaniach Marketingowych im. Profesora Stefana Mynarskiego
Termin:
Organizator:
Miejsce:
05.06.2019
Zakład Statystyki Stosowanej SGH, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych UE w Krakowie, Instytut Zarządzania i Marketingu
wraz z Instytutem Ekonometrii i Statystyki WNEiZ US
Szczecin

Zaproszenie

Formularz zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym, lokalnym)” pt. Wyzwania rozwoju odpowiedzialnego
Termin:
Organizator:
Miejsce:
06-07.06.2019
Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych WNEiZ US
Szczecin

Więcej: www.wneiz.pl/ie/kpsg/

Ulotka

 

 

 

 

 

 

 

III edycja Konferencji „Czas na rozwój”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
06-08.06.2019
Instytut Zarządzania i Marketingu WNEiZ US
Szczecin
Więcej: CNR 2019

 

 

 

 

 

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mikroekonometria w teorii i praktyce”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
16-17.09.2019
Instytut Ekonometrii i Statystyki WNEiZ US
Szczecin
Więcej: Mikroekonomtria 2019

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości pod hasłem „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
18-20.09.2019
Instytut Rachunkowości WNEiZ US
Szczecin
Więcej: zkr.usz.edu.pl

 

 

 

 

 

DZIEŃ ORGANIZACJI – Srebrna gospodarka – wyzwaniem dla biznesu i nauki
Termin:
Organizator:
Miejsce:
17.10.2019
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania US, TNOiK Szczecin
Szczecin
Więcej: dzienorganizacji.usz.edu.pl

 

 

 

 

 

V Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Koncepcje – Zasoby – Oddziaływanie”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
26-27.11.2019
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut Zarządzania,Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania US, Stowarzyszenie Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością
Szczecin

Więcej: app.evenea.pl

Ulotka

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku
Termin:
Organizator:
Miejsce:
16.03.2018
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim WNEiZ US
Szczecin
Więcej: wyzwania.kzkl.eu

 

 

 

 

 

XIX Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami
Termin:
Organizator:
Miejsce:
14-16.03.2018
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw WNEiZ US, Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration
Kołobrzeg
Więcej: fmc.home.pl/index.html

 

 

 

 

 

Planowanie wieloletnie – efektywność wydatków publicznych – benchmarking
Termin:
Organizator:
Miejsce:
23.03.2018
Katedra  Finansów WNEiZ US, Wydział Zarządzania UW
Szczecin
Więcej: www.wneiz.pl/efektywnosc2018/

 

 

 

 

 

III Konferencja Naukowa pt. W kierunku zarządzania procesowego organizacją – trendy i wyzwania
Termin:
Organizator:
Miejsce:
11.05.2018
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim WNEiZ US
Szczecin
Więcej: www.procesy.kzkl.eu

 

 

 

 

 

International Conference Cycle: Proecological companies’ behaviour “Choices in economics”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
11.05.2018
Instytut Ekonomii WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH ZMIAN OTOCZENIA
Termin:
Organizator:
Miejsce:
14-15.05.2018
Katedra Marketingu WNEiZ US
Międzyzdroje
Więcej: www.wneiz.pl/izim

 

 

 

 

 

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modern Economisc”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
14-16.05.2018
Katedra Makroekonomii WNEiZ US, University of Vigo, Hiszpania, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa, Hochschule Wismar, Technology, Business and Design Wismar
Vigo, Hiszpania
Więcej»

 

 

 

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce
Termin:
Organizator:
Miejsce:
16-18.05.2018
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim WNEiZ US
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI 
Termin:
Organizator:
Miejsce:
16-18.05.2018
Instytut Rachunkowości WNEiZ US
Kołobrzeg
 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa
Termin:
Organizator:
Miejsce:
17.05.2018
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

XXI edycja konferencji z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego pt. Człowiek i komputer, synergia czy antagonizm?
Termin:
Organizator:
Miejsce:
22-23.05.2018
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Technical Communication for Academic Study and Business”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
25.05.2018
Instytut Informatyki w Zarządzaniu WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

VI Konferencja Naukowa – Wybrane Problemy Współczesnej gospodarki światowej 
Termin:
Organizator:
Miejsce:
08.06.2018
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych WNEiZ US
Pobierowo
 

 

 

 

 

 

XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska- Unia Europejska- Świat
Termin:
Organizator:
Miejsce:
03-06.06.2018
Katedra Mikroekonomii WNEiZ US
Międzyzdroje
Więcej: www.mikroekonomia.net

 

 

 

 

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami
Termin:
Organizator:
Miejsce:
12-13.06.2018
Instytut Ekonometrii i Statystyki WNEiZ US, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie
Szczecin
Więcej: www.wneiz.pl/ieis

 

 

 

 

 

II Konferencja Naukowa pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii
Termin:
Organizator:
Miejsce:
15-16.06.2018
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim WNEiZ US
Szczecin
Więcej: www.csr.kzkl.eu

 

 

 

 

 

X Konferencja Naukowa „Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie.
Termin:
Organizator:
Miejsce:
17-19.09.2018
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków, Instytut Rachunkowości, WNEiZ US
Szczecin
Więcej: szafir.univ.szczecin.pl

 

 

 

 

 

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
08.10.2018
Instytut Rachunkowości WNEiZ US
Szczecin
Więcej: konzarz.usz.edu.pl

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE on Engineering and Business Education (ICEBE), Innovation and Entrepreneurship (ICIE) together with PEESA III Meeti
Termin:
Organizator:
Miejsce:
15-18.10.2018
University of Szczecin, Szczecin/Poland Wismar University, Wismar/Germany
Szczecin
Więcej: www.icebe.net

 

 

 

 

 

Baltic Clean Technology pod hasłem 'Wpływ czystych technologii na rozwój miast i biznesu’
Termin:
Organizator:
Miejsce:
17-18.10.2018
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Szczecin
Więcej: www.baltic-clean-technology.com

 

 

 

 

 

VIII Baltic Health Forum
Termin:
Organizator:
Miejsce:
09.11.2018
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw WNEiZ US, University of Greifswald w Niemczech
Szczecin
 

 

 

 

 

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
22-23.11.2018
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

II Konferencja Naukowa pt. Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku
Termin:
Organizator:
Miejsce:
17.03.2017
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim WNEiZ US
Szczecin
Więcej: www.wyzwania.kzkl.eu/

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Economic and cultural dilemmas of the modern world”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
24.03.2017
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw WNEiZ US, Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration
Kołobrzeg
Więcej: www.fmc.home.pl

 

 

 

 

 

I Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Proekologiczne zachowanie przedsiębiorstw
Termin:
Organizator:
Miejsce:
31.03.2017
Katedra Mikroekonomii WNEiZ US
Szczecin
Więcej: mikroekonomia.net

 

 

 

 

 

Międzynarodowe warsztaty nt. upowszechnienia wiedzy
Termin:
Organizator:
Miejsce:
31.03.2017
Katedra Mikroekonomii WNEiZ US
Szczecin
Więcej: mikroekonomia.net

 

 

 

 

 

Planowanie wieloletnie – efektywność wydatków publicznych – benchmarking
Termin:
Organizator:
Miejsce:
07.04.2017
Wydział Zarządzania UW oraz Katedra Finansów i Katedra Zarządzania Finansami WNEiZ US
Warszawa
Więcej: www.wz.uw.edu.pl

 

 

 

 

 

Telemedycyna 2017 – Nowoczesna Ochrona Zdrowia
Termin:
Organizator:
Miejsce:
19.04.2017
współorganizatorzy: WNEiZ US,  TNOiK Oddz. Szczecin
Szczecin
 

 

 

 

 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
09-10.05.2017
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Instytut Zarządzania i Inwestycji WNEiZ US
Szczecin
Więcej: konferencjagzs.wordpress.com

 

 

 

 

 

Współczesna Ekonomia
Termin:
Organizator:
Miejsce:
09-10.05.2017
Katedra Makroekonomii, Mykolas  Romeris University Faculty of Pilitics and Management (Litwa)
Wilno
 

 

 

 

 

 

Quo vadis Polsko cyfrowa? XX Jubileuszowa konferencja z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego
Termin:
Organizator:
Miejsce:
11.05.2017
Katedra Społeczeństwa Informacyjnego WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Termin:
Organizator:
Miejsce:
11-12.05.2017
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

II International Spring Workshop in Management
Termin:
Organizator:
Miejsce:
11-12.05.2017
Katedra Mikroekonomii WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

II Konferencja Naukowa pt. W kierunku zarządzania procesowego organizacją – trendy i wyzwania
Termin:
Organizator:
Miejsce:
12.05.2017
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim WNEiZ US
Szczecin
Więcej: www.procesy.kzkl.eu

 

 

 

 

 

XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI
Termin:
Organizator:
Miejsce:
16-18.05.2017
Instytut Rachunkowości WNEiZ US
Świnoujście
 

 

 

 

 

 

Czas na rozwój – wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców 
Termin:
Organizator:
Miejsce:
18-20.05.2017
Instytut Zarządzania i Marketingu  WNEiZ US
Świnoujście
 

 

 

 

 

 

Rozwój trwały i zrównoważony.  Wyzwania i dylematy
Termin:
Organizator:
Miejsce:
24-26.05.2017
Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Procesy integracji różnych źródeł danych w badaniach statystycznych
Termin:
Organizator:
Miejsce:
31.05.-01.06.2017
WNEiZ US, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej
Termin:
Organizator:
Miejsce:
02.06.2017
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
Pobierowo
 

 

 

 

 

 

XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku
Termin:
Organizator:
Miejsce:
05-07.06.2017
Katedra Mikroekonomii, WNEiZ  US
Miedzyzdroje
Więcej: www.mikroekonomia.net

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii
Termin:
Organizator:
Miejsce:
09.06.2017
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim  WNEiZ US
Szczecin
Więcej: www.csr.kzkl.eu

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CHALLENGES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
13.06.2017
Katedra Makroekonomii, WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Mikroekonometria w teorii i praktyce
Termin:
Organizator:Miejsce:
07-09.09.2017
Instytut Ekonometrii i Statystyki WNEiZ US, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Narodowy Bank Polski
Pogorzelica
 

 

 

 

 

 

ZUS – Przedsiębiorcy. Kształtowanie relacji i dobre praktyki
Termin:
Organizator:Miejsce:
14.09.2017
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim  WNEiZ US, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Oddział w Szczecinie), Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego (Oddział w Szczecinie)
Szczecin
Więcej: konferencja.gorg.pl

 

 

 

 

 

VII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Opodatkowanie przedsiębiorstw”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
29.09.2017
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków, Instytut Rachunkowości, WNEiZ US
Szczecin
Więcej: szafir.univ.szczecin.pl

 

 

 

 

 

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Funkcja doradcza audytu wewnętrznego”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
09-10.10.2017
Instytut Rachunkowości WNEiZ US
Szczecin
Więcej: www.konzarz.usz.edu.pl

 

 

 

 

 

VII Bałtyckie Forum Zdrowia
Termin:
Organizator:Miejsce:
10.11.2017
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw WNEiZ US oraz Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia przy współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii i Polską Federacją Szpitali
Szczecin
 

 

 

 

 

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
23-24.11.2017
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Informatyka w zarządzaniu
Termin:
Organizator:
Miejsce:
30.11-01.12.2017
Instytut Informatyki w Zarządzaniu WNEiZ US (współorganizator)
Lublin
 

 

 

 

 

 

Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej (CMEE)
Termin:
Organizator:
Miejsce:
30.11-01.12.2017
Instytut Informatyki w Zarządzaniu WNEiZ US (współorganizator)
Lublin
 

 

 

 

 

 

 

Planowanie wieloletnie – efektywność zadań publicznych – benchmarking. Ocena finansowych skutków regulacji
Termin:
Organizator:
Miejsce:
01.04.2016
Katedra Finansów i Katedra Zarządzania Finansami, Instytut Finansów WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

XVII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami
Termin:
Organizator:
Miejsce:
20-22.04.2016
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw WNEiZ US
Kolobrzeg
 

 

 

 

 

 

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce – perspektywa zarządzania i ekonomii
Termin:
Organizator:
Miejsce:
21-22.04.2016
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim WNEiZ US
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesna Ekonomia”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
11-13.05.2016
Katedra Makroekonomii WNEiZ US
Dziwnówek
 

 

 

 

 

 

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Problemy Społeczeństwa Informacyjnego pt. E-Rozrywka obok czy zamiast karuzeli?
Termin:
Organizator:
Miejsce:
13.05.2016
Instytut Informatyki w Zarządzaniu   WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

XXIV Konferencja Naukowa – Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Termin:
Organizator:
Miejsce:
18-20.05.2016
Instytut Rachunkowości WNEiZ US
Świnoujście
 

 

 

 

 

 

Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami
Termin:
Organizator:
Miejsce:
02-03.06.2016
Instytut Ekonometrii i Statystyki WNEiZ US, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz gospodarczych w Szczecinie
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej
Termin:
Organizator:
Miejsce:
24.06.2016
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych WNEiZ US
Pobierowo
 

 

 

 

 

 

Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Termin:
Organizator:
Miejsce:
03-04.10.2016
Instytut Rachunkowości, WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opodatkowanie Przedsiębiorstw”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
07.10.2016
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków, Instytut Rachunkowości WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Konferencja naukowo-metodyczna pt. „Strategie komunikacji w symbiozie wykładowca-student”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
07.10.2016
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

VI Bałtyckie Forum Zdrowia
Termin:
Organizator:
Miejsce:
17-18.11.2016
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw WNEiZ US
Greifswald, Niemcy
 

 

 

 

 

 

Zarządzanie innowacjami w gospodarce
Termin:
Organizator:
Miejsce:
17-18.11.2016
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

I Konferencja Naukowa z cyklu  Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku pt. Zarządzanie procesami kadrowymi w organizacji 
Termin:
Organizator:
Miejsce:
09.12.2016
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim WNEiZ US
Szczecin
Więcej: www.wyzwania.kzkl.eu

 

 

 

 

 

Seminarium naukowe pt. „Określanie stopy wolnej od ryzyka w podejściu dochodowym”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
13.12.2016
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw WNEiZ US, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce
Warszawa
 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Rola środowisk naukowych, samorządowych i służb statystyki publicznej we wzmocnieniu pozytywnego wizerunku statystyki’
Termin:
Organizator:
Miejsce:
23-24.03.2015
Instytut Ekonometrii i Statystyki
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Planowanie wieloletnie – efektywność zadań publicznych – benchmarking. Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020
Termin:
Organizator:
Miejsce:
27.03.2015
Instytut Finansów / Katedra Zarządzania Finansami WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa CIRCLE 2015
Termin:
Organizator:
Miejsce:
08-11.04.2015
WNEiZ US, CIRCLE International
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Studencka pt. 'Rachunkowość – praktyka, nauka, dydaktyka’
Termin:
Organizator:
Miejsce:
22-23.04.2015
Koło Naukowe Rachunkowości 'Storno’
Szczecin
 

 

 

 

 

 

XVI Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami
Termin:
Organizator:
Miejsce:
22-24.04.2015
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw WNEiZ US
Kołobrzeg
 

 

 

 

 

 

Konferencja z cyklu Problemy społeczeństwa informacyjnego pt. Informacja publiczna czy wykluczenie cyfrowe
Termin:
Organizator:
Miejsce:
08.05.2015
Instytut Informatyki w Zarządzaniu WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

PRORES – THE FINAL CONFERENCE: „Company’s restructuring – towards ecological jobs”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
15.05.2015
Katedra Mikroekonomii WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

XXIII Konferencja Naukowa – Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Termin:
Organizator:
Miejsce:
18-20.05.2015
Instytut Rachunkowości   WNEiZ US
Kołobrzeg
 

 

 

 

 

 

Multikonferencja pt. Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji publicznej oraz narzędzi Business Intelligence w zarządzaniu budżetami jednostek samorządu terytorialnego
Termin:
Organizator:
Miejsce:
25-26.05.2015
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, GUS, WNEiZ US, Uniw. Łódzki
Bydgoszcz
 

 

 

 

 

 

Współczesna Ekonomia
Termin:
Organizator:
Miejsce:
25-26.05.2015
Katedra Makroekonomii, WNEiZ US, Mykolas Romeris University (Litwa)
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

XII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska- Unia Europejska- Świat
Termin:
Organizator:
Miejsce:
08-10.06.2015
Katedra Mikroekonomii, Instytut Ekonomii   WNEiZ US
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Mikroekonometria w teorii i praktyce
Termin:
Organizator:
Miejsce:
10-12.09.2015
Instytut Ekonometrii i Statystyki   WNEiZ US, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie
Pogorzelica
 

 

 

 

 

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opodatkowanie przedsiębiorstw”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
25.09.2015
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków, Instytut Rachunkowości WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

XVI konferencja naukowa nt. „Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
05-06.10.2015
Instytut Rachunkowości, WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Polish-German Health Summit: Szczecin 2015
Termin:
Organizator:
Miejsce:
06.11.2015
Instytut Ekonomii WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Wykorzystanie środków UE na działalność innowacyjną w przemyśle
Termin:
Organizator:
Miejsce:
27.11.2015
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

IV Międzynarodowa Konferencja pt. Gospodarowanie w XXI wieku
Termin:
Organizator:
Miejsce:
03-04.12.2015
Koło Naukowe Ekonomii 'Aktywni Studenci’ WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Challenges of Health Care Management in Poland
Termin:
Organizator:
Miejsce:
14.01.2014
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw WNEiZ US
Greifswald
 

 

 

 

 

 

Planowanie wieloletnie – efektywność zadań publicznych – benchmarking
Termin:
Organizator:
Miejsce:
21.03.2014
Katedra Finansów  WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

XV Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Zarządzanie Finansami”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
02-04.04.2014
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw  WNEiZ US
Kołobrzeg
 

 

 

 

 

 

Chmury nad e-biznesem
Termin:
Organizator:
Miejsce:
09.05.2014
PTI, WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami
Termin:
Organizator:
Miejsce:
19-20.05.2014
Katedra Marketingu WNEiZ US oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

XXII konferencja naukowa „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
22-23.05.2014
Instytut Rachunkowości WNEiZ US oraz Pracownia Rachunkowości ZUT Szczecin
Międzyzdroje
Więcej»

 

 

 

 

 

Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko
Termin:
Organizator:
Miejsce:
22-23.05.2014
Młodzi Pracownicy Naukowi i Studenckie Organizacje Naukowe
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski XI Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska – Unia Europejska – Świat
Termin:
Organizator:
Miejsce:
09-11.06.2014
Katedra Mikroekonomii WNEiZ US
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami. Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Termin:
Organizator:
Miejsce:
10-11.06.2014
Instytut Ekonometrii i Statystyki WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Współczesna Ekonomia
Termin:
Organizator:
Miejsce:
16-17.06.2014
Katedra Makroekonomii WNEiZ US, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania
Termin:
Organizator:
Miejsce:
08-10.09.2014
Instytut Ekonometrii i Statystyki oraz Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych WNEiZ US
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

Rynek kapitałowy – Skuteczne inwestowanie
Termin:
Organizator:
Miejsce:
10-12.09.2014
Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych WNEiZ US
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opodatkowanie przedsiębiorstw”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
03.10.2014
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków, Instytut Rachunkowości WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

XIV KONFERENCJA „KONTROLA ZARZĄDCZA W PRAKTYCE”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
06-07.10.2014
Instytut Rachunkowości, WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Seminarium „Gender, Innovation and Economic Growth. Research and Practice”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
21.11.2014
WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

EAMS 2014 Międzynarodowa Konferencja Ekonomii, Rachunkowości, Zarządzania i Nauk Społecznych
Termin:
Organizator:
Miejsce:
11.12.2014
WNEiZ US, Międzynarodowe Centrum Komunikacji Naukowej
Szczecin
 

 

 

 

 

 

 

 

XIV Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Finansami”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
17-19.04.2013
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw  WNEiZ US
Kołobrzeg
Więcej» www.fmc.home.pl/

 

 

 

 

 

Biogospodarka a procesy restrukturyzacji 
Termin:
Organizator:
Miejsce:
17-19.04.2013
Katedra Mikroekonomii  WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Współczesne problemy polskiej gospodarki IX Konferencja Naukowa Doktorantów
Termin:
Organizator:
Miejsce:
11.05.2013
Doktoranci WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Młodych Pracowników i Studenckich Organizacji Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Termin:
Organizator:
Miejsce:
15-17.05.2013
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Organizacje Studenckie WNEiZ US
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 

 

 

 

 

 

XVII Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego
Termin:
Organizator:
Miejsce:
20.05.2013
Katedra Marketingu WNEiZ US oraz Katedra Ekonometrii i Statystyki WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi (XXI edycja)
Termin:
Organizator:
Miejsce:
20-22.05.2013
Instytut Rachunkowości WNEiZ US oraz Pracownia Rachunkowości ZUT
Kołobrzeg
Więcej» www.rachmaj.usz.edu.pl

 

 

 

 

 

Recent Research on Health Care Management
Termin:
Organizator:
Miejsce:
28.05.2013
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw WNEiZ US, TNOiK Oddział w Szczecinie
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski X Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska – Unia Europejska – Świat
Termin:
Organizator:
Miejsce:
03-05.06.2013
Katedra  Mikroekonomii WNEiZ US
Szczecin
Więcej» www.mikroekonomia.net

 

 

 

 

 

II Konferencja Naukowa Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
Termin:
Organizator:
Miejsce:
11-12.06.2013
Katedra HZiMSE WNEiZ US
Pobierowo
 

 

 

 

 

 

III Międzynarodowa Konferencja: „Zarządzanie  jednostkami samorządu terytorialnego”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
24-26.06.2013
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw WNEiZ US, TNOiK Oddział w Szczecinie
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
20-22.06.2013
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw WNEiZ US
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

Mikroekonometria w Teorii i Praktyce
Termin:
Organizator:
Miejsce:
05-07.09.2013
Katedra Ekonometrii i Statystyki WNEiZ US
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opodatkowanie przedsiębiorstw”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
27.09.2013
Zakład Finansów Przedsiębiorstw, Katedra Finansów WNEiZ US
Szczecin
Więcej» www.szafir.univ.szczecin.pl

 

 

 

 

 

XIV KONFERENCJA „KONTROLA ZARZĄDCZA W PRAKTYCE”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
07-08.10.2013
Instytut Rachunkowości, WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie Finansami – upowszechnianie i transfer wyników badań
Termin:
Organizator:
Miejsce:
18-20.04.2012
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, WNEiZ, US
Kołobrzeg
 

 

 

 

 

 

Zachowania konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością
Termin:
Organizator:
Miejsce:
14-15.05.2012
Katedra Marketingu WNEiZ US
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

Gospodarka światowa i krajowa – jej wyzwania we współczesnych czasach
Termin:
Organizator:
Miejsce:
17-19.05.2012
Doktoranci
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Termin:
Organizator:
Miejsce:
23-25.05.2012
Instytut Rachunkowości – WNEiZ US, Katedra Rachunkowości – ZUT
Borne Sulinowo
 

 

 

 

 

 

International Conference 'Climate Change, Economy, Law and Society – Interactions in BSR, 2012
Termin:
Organizator:
Miejsce:
28-30.05.2012
KEiS – WNEiZ US, Akademia Morska i inne uczelnie
Szczecin
Więcej» www.us.szc.pl

 

 

 

 

 

IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska – Unia Europejska – Świat”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
04-06.06.2012
Katedra Mikroekonomii WNEiZ US
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie
Termin:
Organizator:
Miejsce:
06-08.09.2012
Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych, WNEiZ, US
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
Termin:
Organizator:
Miejsce:
06-08.09.2012
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw oraz TNOiK Oddział w Szczecinie
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Finansów dr. Macieja Grabowskiego oraz Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Termin:
Organizator:
Miejsce:
21.09.2012
Zakład Finansów Przedsiębiorstw, Katedra Finansów, WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Zarządzanie gospodarką w XXI wieku
Termin:
Organizator:
Miejsce:
27-29.09.2012
Katedra Mikroekonomii, Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, WNEiZ US i Instytut Wiedzy i Innowacji
Zespół dworsko-parkowy w Kulicach
 

 

 

 

 

 

VIII Konferencja Naukowa Doktorantów pt. „Strategia zrównoważonego rozwoju”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
29.09.2012
Studenci Studiów Doktoranckich WNEiZ US, TNOiK Oddz. Szczecin
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych
Termin:
Organizator:
Miejsce:
08-09.10.2012
Instytut Rachunkowości
Szczecin
 

 

 

 

 

 

IV Bałtyckie Forum Zdrowia
Termin:
Organizator:
Miejsce:
25-26.10.2012
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw, TNOiK Oddział w Szczecinie
Szczecin
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie Finansami – doświadczenia i perspektywy globalizacji 
Termin:
Organizator:
Miejsce:
13-15.04.2011
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, WNEiZ, US
Kołobrzeg
 
 
   
 

 

 

 

 

 

VII Konferencja Naukowa Doktorantów pt. Strategie rozwoju przedsiębiorstw, banków i instytucji
Termin:
Organizator:
Miejsce:
07.05.2011
Doktoranci WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

XIX konferencja pt. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi 
Termin:
Organizator:
Miejsce:
23-25.05.2011
Instytut Rachunkowości – WNEiZ, US, Katedra Rachunkowości – ZUT
Świnoujście
 

 

 

 

 

 

Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego 
Termin:
Organizator:
Miejsce:
13-15.06.2011
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Szczecinie oraz Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw WNEiZ US
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2011
Termin:
Organizator:
Miejsce:
16-18.06.2011
TNOiK O/Szczecin, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

Sprawozdawczość szpitali na potrzeby zintegrowanej oceny ich dokonań
Termin:
Organizator:
Miejsce:
17.06.2011
Instytut Rachunkowości WNEiZ US
Szczecin
Więcej» www.us.szc.pl

 

 

 

 

 

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroekonometria w teorii i praktyce”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
04-06.09.2011
Katedra Ekonometrii i Statystyki WNEiZ US, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie
Międzyzdroje
 

 

 

 

 

 

2011 Federated Conference on Computer Science and Information Systems
Termin:
Organizator:
Miejsce:
18-21.09.2011
PTI, IBS PAN, UE we Wrocławiu, WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja „Opodatkowanie Przedsiębiorstw”
Termin:
Organizator:
Miejsce:
23.09.2011
Zakład Finansów Przedsiębiorstw, Katedra Finansów WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Ekonomicznych
Termin:
Organizator:
Miejsce:
20-21.10.2011
Biblioteka Ekonomiczna WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

Kontrola zarządcza finansów publicznych
Termin:
Organizator:
Miejsce:
03-04.10.2011
Instytut Rachunkowości WNEiZ US
Szczecin
 

 

 

 

 

 

III Bałtyckie Forum Zdrowia
Termin:
Organizator:
Miejsce:
24-25.10.2011
TNOiK Oddział Szczecin, WNEiZ US
Szczecin