W ramach Laboratorium Rozwoju Rachunkowości prowadzone są badania naukowe w obszarze ekonomii, finansów i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości finansowej i controllingu. Laboratorium służy także rozwijaniu zainteresowań naukowych studentów i doktorantów w obszarze rachunkowości (rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, systemy finansowo-księgowe, rachunkowość małych firm, rozliczenia publiczno-prawne), jak też w obszarze finansów (podstawy finansów, podatki).