Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów została powołana na mocy statutu Uniwersytetu Szczecińskiego w lipcu 2019 r.

Do zadań Rady Naukowej IEiF należy w szczególności:

a) prowadzenie postępowań oraz podejmowanie uchwał w sprawie postępowań awansowych dotyczących stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse,

b) formułowanie opinii w zakresie określonym przez Statut US, dotyczących na przykład:

– realizacji strategii IEiF,

– zasad dysponowania środkami przyznanymi IEiF na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego,

– wniosków o realizację inwestycji związanych z działalnością naukową i pracami rozwojowymi prowadzonymi przez IEiF,

– utworzenia albo likwidacji stanowisk w IEiF,

– udzielenia urlopu naukowego,

– wniosków o nagrody MNiSzW i nagrody Prezesa Rady Ministrów,

– struktury organizacyjnej IEiF, w tym powoływania i likwidacji katedr,

– wniosków o wszczęcie postępowań o nadanie doktora Honoris Causa i o uroczyste odnowienie doktoratu.

 

Kontakt: rada-ieif@usz.edu.pl

 

Skład Rady kadencja 2021-2024

I. Pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni będący profesorami lub profesorami US

1.

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US – przewodniczący

2.

prof. dr hab. Iga Rudawska – dyrektor Instytutu EiF

3.

prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak

4.

prof. dr hab. Waldemar Gos

5.

prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska

6.

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

7.

dr hab. Adam Adamczyk, prof. US

8.

dr hab. Jacek Batóg, prof. US

9.

dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US

10.

dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US

11.

dr hab. Iwona Foryś, prof. US

12.

dr hab. Sławomir Franek, prof. US

13.

dr hab. Renata Knap, prof. US

14.

dr hab. Sebastian Kokot, prof. US

15.

dr hab. Barbara Kryk, prof. US

16.

dr hab. Christian Lis, prof. US

17.

dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US

18.

dr hab. Sebastian Majewski, prof. US

19.

dr hab. Iwona Markowicz, prof. US

20.

dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US

21.

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US

 

II. Pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni niebędący profesorami lub profesorami US

22.

dr Paweł Baran

23.

dr Barbara Batóg

24.

dr Ewa Bilewicz

25.

dr Hanna Czaja-Cieszyńska

26.

dr Mateusz Czerwiński

27.

dr Krzysztof Dmytrów

28.

dr Urszula Gierałtowska

29.

dr Małgorzata Guzowska (do 16.09.2021)

30.

dr Marta Hozer-Koćmiel

31.

dr Magdalena Janowicz

32.

dr Dominika Kordela

33.

dr Wojciech Kuźmiński (od 11.01.2022)

34.

dr Natalia Marska-Dzioba

35.

dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz

36.

dr Przemysław Mućko

37.

dr Marta Musiał

38.

dr Izabela Nawrolska

39.

dr Agnieszka Preś-Perepeczko

40.

dr Ewa Putek-Szeląg

41.

dr Magdalena Soboń

42.

dr Izabela Szamrej-Baran

43.

dr Piotr Szkudlarek

 


Skład Rady kadencja 2019-2020

I. Pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni będący profesorami lub profesorami US

1.

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US – przewodniczący

2.

prof. dr hab. Iga Rudawska – dyrektor Instytutu EiF

3.

prof. dr hab. Teresa Lubińska

4.

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

5.

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

6.

dr hab. Adam Adamczyk, prof. US

7.

dr hab. Jacek Batóg, prof. US

8.

dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US

9.

dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US

10.

dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US

11.

dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US

12.

dr hab. Iwona Foryś, prof. US

13.

dr hab. Marcin Kaczmarek, prof. US

14.

dr hab. Renata Knap, prof. US

15.

dr hab. Sebastian Kokot, prof. US

16.

dr hab. Barbara Kryk, prof. US

17.

dr hab. Christian Lis, prof. US

18.

dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US

19.

dr hab. Sebastian Majewski, prof. US

20.

dr hab. Iwona Markowicz, prof. US

21.

dr hab. Rafał Nagaj, prof. US

22.

dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US

23.

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US

 

II. Pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni niebędący profesorami lub profesorami US

1.

dr Paweł Baran

2.

dr Barbara Batóg

3.

dr Krzysztof Dmytrów

4.

dr Sebastian Gnat

5.

dr Michał Grudziński

6.

dr inż. Marcin Gryczka

7.

dr Małgorzata Guzowska

8.

dr Marta Hozer- Koćmiel

9.

dr Magdalena Janowicz

10.

dr Lidia Kłos

11.

dr Dominika Kordela

12.

dr Natalia Marska-Dzioba

13.

dr Przemysław Mućko

14

dr Izabela Nawrolska

15.

dr Agnieszka Preś- Perepeczo

16.

dr Ewa Putek- Szeląg

17.

dr Dorota Skała

18.

dr Izabela Szamrej-Baran

19.

dr Piotr Szkudlarek

 

We wszystkich sprawach związanych z Radą Naukową prosimy o kontakt z Panią Jolantą Tomasik (jolanta.tomasik@usz.edu.pl) albo z przewodniczącym (stanislaw.honko@usz.edu.pl).