• społeczeństwo informacyjne  – aspekty ekonomiczne, psychologiczne, etyczne
  • ekonomia behawioralna
  • informatyka ekonomiczna
  • ekonomika informacji i technologii informacyjnych
  • analityka danych
  • sztuczna inteligencja w zastosowaniach ekonomicznych

 

 

 

 

prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk - Kierownik Katedry

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   20
Tel.   91 444 18 38
E-mail   agnieszka.szewczyk@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Wpływ nowych technologii informacyjnych na człowieka i społeczeństwo-warunki jakości życia: bezrobocie, ubóstwo, ekonomia pracy. Mierniki i diagnozowanie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Problemy etyczne i moralne w świecie informacji.
Konsultacje    
Publikacje  

dr hab. Jacek Cypryjański, prof.US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   18
Tel.   91 444 19 10
E-mail   jacek.cypryjanski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Informatyka ekonomiczna, analityka danych, business intelligence, analiza decyzji, ekonomia eksperymentalna.
Konsultacje    
Publikacje  

dr Tomasz Łukaszewski

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   12
Tel.   91 444 19 11
E-mail   tomasz.lukaszewski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zarządzanie projektami, ocena efektywności inwestycji, analityka biznesowa, informatyka ekonomiczna.
Konsultacje    
Publikacje  
Strona www  

dr Marek Mazur

Stanowisko  Starszy wykładowca
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   228
Tel.   91 444 19 41
E-mail   marek.mazur@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Społeczeństwo informacyjne,  ekonomika informacji,  technologie informacyjne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego,  ekonomika IT, dydaktyka informatyki,  systemy rachunkowości wspomagane IT,  prawo informacyjne,  etyka, zastosowanie IT w zarządzaniu i administracji. 
Konsultacje    
Publikacje  

dr Zbigniew Stempnakowski

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   12
Tel.   91 444 19 11
E-mail   zbigniew.stempnakowski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Kompetencje przedsiębiorcze studentów – podejście behawioralne.
Konsultacje    
Publikacje  

dr Agata Wawrzyniak

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   227
Tel.   91 444 19 40
E-mail   agata.wawrzyniak@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod symulacji komputerowej, sztucznej inteligencji oraz metod neuronauki poznawczej (panel dziedzinowy HS4_8: ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing). Szczegółowym obszarem zainteresowań są badania w zakresie modelowania zachowania konsumentów z zastosowaniem symulacji wieloagentowej oraz metod neuronauki poznawczej
Konsultacje    
Publikacje  

dr Barbara Wąsikowska

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   227
Tel.   91 444 19 40
E-mail   barbara.wasikowska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Ogólny obszar moich zainteresowań naukowych jest związany z panelem dziedzinowym oznaczonym według Narodowego Centrum Nauki jako HS4_8. Szczegółowy obszar zainteresowań stanowi prowadzenie badań i eksperymentów naukowych przy użyciu metod neuronauki poznawczej oraz metod sztucznej inteligencji.
Konsultacje    
Publikacje  

dr Grzegorz Wojarnik

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki
Pokój nr   228
Tel.   91 444 19 41
E-mail   grzegorz.wojarnik@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Uczenie maszynowe, algorytmy genetyczne, projektowanie systemów informatycznych, języki programowania, hurtownie i bazy danych
Konsultacje    
Publikacje