dr hab. Adam Adamczyk, prof.US
dr Waldemar Aspadarec
dr Paweł Baran
dr Barbara Batóg
dr hab. Jacek Batóg, prof. US
dr hab. Anna Bera, prof. US
dr hab. Tomasz Bernat, prof. US
prof. dr hab. Aurelia Bielawska
dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US
dr Ewa Bilewicz
dr Agnieszka Bretyn
dr Magdalena Brojakowska-Trząska
dr Aneta Brzeska
dr Joanna Brzyska
dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US
dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US
dr Hanna Czaja-Cieszyńska
dr Mateusz Czerwiński
dr Krzysztof Dmytrów
dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US
dr Urszula Drumlak
prof. dr hab. Jerzy Dudziński
prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak
dr hab. Iwona Foryś, prof. US
dr hab. Sławomir Franek, prof. US
dr Aleksandra Gąsior
dr Anna Gdakowicz
dr Urszula Gierałtowska
dr Sebastian Gnat
prof. dr hab. Waldemar Gos
dr Michał Grudziński
dr Marcin Gryczka
dr hab. Stefan Grzesiak, prof. US
dr hab. Małgorzata Guzowska
mgr Krzysztof Heberlein
mgr Michał Hendryk
dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
dr Marta Hozer-Koćmiel
prof. dr hab. Józef Hozer
prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska
dr Magdalena Janowicz
mgr Elżbieta Jędruczyk
dr hab. Marcin Kaczmarek, prof. US
mgr Magdalena Kamińska
dr Ilona Kędzierska-Bujak
dr Lidia Kłos
dr hab. Renata Knap, prof. US
dr Konrad Kochański
dr hab. Sebastian Kokot, prof. US
dr Anna Konieczna
dr Dominika Kordela
dr Wiesława Kostanciak
mgr Joanna Kowalik
dr Henryk Kowgier
dr hab. Barbara Kryk, prof. US
dr Tomasz Kufel
dr Wojciech Kuźmiński
dr hab. Christian Lis, prof. US
prof. dr hab. Teresa Lubińska
dr Adam Lulek
mgr Marta Łakmy-Zinowik
mgr Damian Łazarczyk
mgr Agnieszka Łopatka
dr Tomasz Łukaszewski
dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US
dr hab. Sebastian Majewski, prof. US
dr hab. Iwona Markowicz, prof. US
dr Natalia Marska-Dzioba
dr Marek Mazur
dr Ireneusz Miciuła
dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US
dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
dr Magdalena Mojsiewicz
dr Przemysław Mućko
dr Marta Musiał
dr hab. Rafał Nagaj, prof. US
dr Jarosław Narękiewicz
dr Wojciech Naruć
dr Izabela Nawrolska
dr Piotr Obidziński
dr Agnieszka Paluch-Dybek
dr Dariusz Pauch
dr Marcin Pawlak
dr Maciej Pawłowski
dr Przemysław Pietrzak
dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US
dr Agnieszka Preś-Perepeczo
dr Ewa Putek-Szeląg
mgr Joanna Rachuba
dr Mirela Romanowska, prof. US
dr Dominik Rozkrut
dr Monika Rozkrut
prof. dr hab. Iga Rudawska
dr hab. Beata Sadowska, prof. US
dr Agnieszka Samsel
dr Dorota Skała
prof. dr hab. Wanda Skoczylas
dr Beata Skubiak
dr Magdalena Soboń
dr Zbigniew Stempnakowski
dr Paweł Stępień
dr hab. Tomasz Strąk, prof. US
dr Izabela Szamrej-Baran
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk
dr Piotr Szkudlarek
dr hab. Beata Świecka, prof. US
dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
dr hab. Anna Turczak
dr Urszula Wawer
dr Agata Wawrzyniak
dr Barbara Wąsikowska
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska
dr hab. Tomasz Wiśniewski
mgr Paweł Witkowski
dr Grzegorz Wojarnik
mgr Małgorzata Zakrzewska
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
dr Anna Zbaraszewska
dr hab. Magdalena Zioło, prof. US
dr Marek Zwolankowski