Marta Hozer-Koćmiel

»Biuletyn Informacji Publicznej«
;
Data wszczęcia postępowania: 23.08.2021
;
Tytuł osiągnięcia naukowego: monografia „Nieodpłatna praca w gospodarstwie domowym. Studium empiryczne” oraz cykl artykułów „Alokacja czasu w ujęciu ekonomicznym”
;

Data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania: 23 sierpnia 2021 r.
Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr M. Hozer-Koćmiel
;
Data wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania: 4 listopada 2021 r.
Uchwała nr 55/11/2021 RN Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia. 4.11.2021 ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania ws. nadania st. dr. hab. w dziedzinie nauk społ. w dyscyplinie ekonomia i finanse wszczętego na wniosek dr M. Hozer-Koćmiel

Urszula Mentel

»Biuletyn Informacji Publicznej«

Data wszczęcia postępowania: 05.10.2021
;

Temat rozprawy doktorskiej: Warunki pogodowe jako determinanta zmienności na rynku akcji. Behawioralna analiza ilościowa
Pobierz streszczenie rozprawy doktorskiej 

Marek Kowalczyk

»Biuletyn Informacji Publicznej«

Data wszczęcia postępowania: 15.02.2022
;

Temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania i efektywność inwestowania na rynku condonieruchomości w Polsce
Pobierz streszczenie rozprawy doktorskiej