• zarządzanie finansami
  • finanse publiczne
  • finanse osobiste
  • bankowość
  • rynki kapitałowe
  • ład korporacyjny
  • wycena przedsiębiorstw
  • finanse ochrony zdrowia
  • analiza ryzyka
  • finanse i rynki finansowe na rzecz zrównoważonego rozwoju

 

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US - Kierownik Katedry

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   419
Tel.   91 444 18 26
E-mail  tomasz.wisniewski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zarządzanie finansami, analiza ryzyka, analiza efektywności inwestycji, wycena przedsiębiorstw, opcje realne.
Konsultacje    
Publikacje  

prof. dr hab. Aurelia Bielawska

Stanowisko  Profesor
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   416
Tel.   91 444 20 95
E-mail  aurelia.bielawska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Finanse przedsiębiorstwa, gospodarka finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa rodzinne, rynki kapitałowe, pośrednicy finansowi.
Konsultacje    
Publikacje  

dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   417
Tel.   91 444 20 28
E-mail  katarzyna.byrka-kita@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe    
Konsultacje    
Publikacje  

dr Mateusz Czerwiński

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   413
Tel.   91 444 20 29
E-mail  mateusz.czerwinski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

Wycena przedsiębiorstw, nadzór korporacyjny, zarządzanie finansami, analiza i ocena efektywności inwestycji.

Konsultacje    
Publikacje  

dr hab. Sławomir Franek, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   239
Tel.   91 444 21 70
E-mail  slawomir.franek@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

Finanse instytucji rządowych i samorządowych, polityka fiskalna, polityka pieniężna, bankowość, rynki finansowe.

Konsultacje    
Publikacje  

dr Michał Grudziński

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   413
Tel.   91 444 20 29
E-mail  michal.grudzinski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

 

Konsultacje    
Publikacje  

dr Anna Konieczna

  URLOP
Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   412
Tel.   91 444 20 01
E-mail  anna.konieczna@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

 

Konsultacje    
Publikacje  

prof. dr hab. Teresa Lubińska

Stanowisko  Profesor
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   209
Tel.   91 444 21 45
E-mail  teresa.lubinska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

Finanse publiczne, gospodarka finansowa samorządów, podatki, finanse ochrony zdrowia.

Konsultacje    
Publikacje  

dr Marta Musiał

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   230
Tel.   91 444 19 49
E-mail  marta.musial@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

Finanse osobiste, świadomość i edukacja finansowa, bankowość.

Konsultacje    
Publikacje  

dr Marcin Pawlak

Stanowisko  Asystent
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   420
Tel.   91 444 20 53
E-mail  marcin.pawlak@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

Zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem, analiza efektywności inwestycji, wycena przedsiębiorstw, opcje realne

Konsultacje    
Publikacje  

dr Maciej Pawłowski

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   420
Tel.   91 444 20 53
E-mail  maciej.pawlowski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

Finanse i rynki finansowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, finansowe uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki, finansowanie sektorów strategicznych w gospodarce, rozwój i ewolucja rynku obligacji korporacyjnych oraz sekurytyzacji aktywów, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i analiza finansowa.

Konsultacje    
Publikacje  

dr Agnieszka Preś-Perepeczo

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   412
Tel.   91 444 20 01
E-mail  agnieszka.pres-perepeczo@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

 

Konsultacje    
Publikacje  

mgr Joanna Rachuba

Stanowisko  Asystent
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   230
Tel.   91 444 18 40
E-mail  joanna.rachuba@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

Bankowość, ryzyko kredytowe, ład korporacyjny, gender

Konsultacje    
Publikacje  

dr Agnieszka Samsel

Stanowisko  Asystent
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   412
Tel.   91 444 31 73
E-mail  agnieszka.samsel@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

Finanse gospodarstw domowych, finanse behawioralne, decyzje finansowe, zachowania konsumentów, bankowość, ubezpieczenia.

Konsultacje    
Publikacje  

dr Dorota Skała

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   238
Tel.   91 444 19 49
E-mail  dorota.skala@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

Bankowość, ład korporacyjny, badania ilościowe w bankowości i finansach.

Konsultacje    
Publikacje  

dr hab. Beata Świecka, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   415
Tel.   91 444 18 29
E-mail  beata.swiecka@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Finanse, finanse osobiste, edukacja finansowa, financial literacy, finanse behawioralne, niewypłacalność gospodarstw domowych, decyzje ekonomiczne gospodarstw domowych, zarządzanie finansami gospodarstw domowych, finanse konsumenckie, bezpieczeństwo finansowe, płatności bezgotówkowe, FinTech, bankowość.
Konsultacje    
Publikacje  

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

Stanowisko  Profesor
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   418
Tel.   91 444 19 03
E-mail  dariusz.zarzecki@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe    
Konsultacje    
Publikacje  

dr Marek Zwolankowski

Stanowisko  Profesor dydaktyczny
Jednostka   Katedra Finansów i Bankowości
Pokój nr   238
Tel.   91 444 19 49
E-mail  marek.zwolankowski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zainteresowania naukowe: polityka pieniężna, współczesne nurty w ekonomii i finansach, dynamika rynków finansowych 
Konsultacje    
Publikacje