• Rachunkowość finansowa: teoria i praktyka rachunkowości finansowej, pomiar i wycena w rachunkowości, organizacja rachunkowości, inwentaryzacja, księgi rachunkowe, obszary tematyczne rachunkowości finansowej (nieruchomości inwestycyjne, instrumenty finansowe, bieżący i odroczony podatek dochodowy, kapitały własne, rezerwy, rachunkowość NGO (non-government organization), rachunkowość w zarządzaniu nieruchomościami, rachunkowość w logistyce; rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw; funkcje i kierunki rozwoju rachunkowości informatycznej, systemy informatyczne w rachunkowości; połączenia spółek.
  • Rachunek kosztów: teoria i praktyka rachunku kosztów; rachunek kosztów wybranych branż (produkcja przemysłowa, leśnictwo, produkcja filmowa, szkolnictwo wyższe),
    zarządcze odmiany rachunku kosztów.
  • Sprawozdawczość: sprawozdawczość finansowa; sprawozdawczość niefinansowa (raportowanie niefinansowe); sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, model przepływów pieniężnych w jednostce gospodarczej, polityka bilansowa w zarządzaniu jednostkami’ międzynarodowe regulacje rachunkowości; analiza ekonomiczna, w tym analiza finansowa różnych organizacji.
  • Rachunkowość zarządcza i controlling: techniki, instrumenty, procedury strategicznej i operacyjnej rachunkowości zarządczej; koncepcje, instrumenty controllingu; projektowanie systemów i organizacja controllingu; pomiar dokonań jednostek gospodarczych; kontrola i audyt wewnętrzny; rachunek kosztów i wyników w systemie
    controllingu.
  • Finanse przedsiębiorstw i podatki: finanse przedsiębiorstw; ekonomiczne aspekty opodatkowania; ewidencje podatkowe; podatki i opłaty lokalne, analiza podatkowa, systemy podatkowe; opodatkowanie przedsiębiorstwa; strategie podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw; prawo podatkowe, doradztwo podatkowe; technologie informatyczne w podatkach i rachunkowości.
  • Pozostałe obszary rachunkowości: wycena przedsiębiorstw, społeczna odpowiedzialność biznesu, ład korporacyjny, rachunkowość behawioralna, neurorachunkowość.

prof. dr hab. Waldemar Gos - Kierownik Katedry

Stanowisko  Profesor
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   402
Tel.   91 444 19 70
E-mail   waldemar.gos@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rachunek przepływów pieniężnych rola pomiaru i wyceny w rachunkowości jednostkowe sprawozdanie finansowe rachunkowość zarządcza, pomiar dokonań jednostek gospodarczych, rola sprawozdawczości finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wycena księgowa i rynkowa przedsiębiorstwa, audyt wewnętrzny, finansowanie szkolnictwa wyższego, zarządzanie i pomiar dokonań uczelni. 
Konsultacje    
Publikacje  

dr hab. Adam Adamczyk, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   11
Tel.   91 444 19 69
E-mail   adam.adamczyk@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

1.Podatki 

– Systemy podatkowe kwantyfikacja jakości systemów podatkowych  

– Wpływ opodatkowania na decyzje podatników 

– Ukrywanie dochodów przez samozatrudnionych

2. Finanse przedsiębiorstw

– Teorie struktury kapitału 

– Wartość informacyjna wskaźników analizy finansowej 

Konsultacje    
Publikacje  

dr Aneta Brzeska

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   234
Tel.   91 444 19 46
E-mail   aneta.brzeska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Interesuję się problematyką rachunkowości finansowej, prawa podatkowego, audytu finansowego, ładu korporacyjnego, CSR oraz tematyką zarządzania nieruchomościami.
Konsultacje    
Publikacje  

dr Hanna Czaja-Cieszyńska

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   231
Tel.   91 444 19 44
E-mail   hanna.czaja-cieszynska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Społeczna odpowiedzialność biznesu, raportowanie niefinansowe, sprawozdawczość finansowa, rachunkowość MŚP, rachunkowość NGO’s.
Konsultacje    
Publikacje  

dr Urszula Drumlak

  URLOP
Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   216
Tel.   91 444 19 52
E-mail   urszula.drumlak@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe    
Konsultacje    
Publikacje  

mgr Michał Hendryk

Stanowisko  Asystent
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   234
Tel.   91 444 19 46
E-mail   michal.hendryk@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa i międzynarodowe standardy rachunkowości, analiza ekonomiczno-finansowa, controlling, wycena przedsiębiorstw.
Konsultacje    
Publikacje   

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   408
Tel.   91 444 19 86
E-mail   stanislaw.honko@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa, wycena w rachunkowości, międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF, rachunkowość śledcza, audyt, rachunkowość zarządcza, nauczanie rachunkowości, historia rachunkowości, zawód księgowego, etyka w rachunkowości.
Konsultacje    
Publikacje  

prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska

Stanowisko  Profesor
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   237
Tel.   91 444 19 35
E-mail   jolanta.iwin-garyznska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Finanse, finanse przedsiębiorstwa, podatki, teoria podatku, teoria kapitału i struktury kapitału, podatki lokalne, doradztwo podatkowe, wpływy rozwiązań podatkowych na finanse przedsiębiorstwa (zarówno teorii podatku jak i teorii finansów przedsiębiorstw), źródła finansowania działalności przedsiębiorstw.
Konsultacje    
Publikacje    

dr Magdalena Janowicz

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   231
Tel.   91 444 19 44
E-mail   magdalena.janowicz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Sprawozdawczość finansowa, połączenia spółek, konsolidacja sprawozdań finansowych.
Konsultacje    
Publikacje    

mgr Elżbieta Jędruczyk

Stanowisko  Asystent
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   216
Tel.   91 444 19 52
E-mail   elzbieta.jedruczyk@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Teoria i praktyka opodatkowania, wpływ opodatkowania na finanse przedsiębiorstw, strategie podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw, prawo podatkowe, doradztwo podatkowe, kształtowanie polityki podatkowej, samozatrudnienie, technologie informatyczne w podatkach i rachunkowości.
Konsultacje    
Publikacje    

dr hab. Marcin Kaczmarek, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   232
Tel.   91 444 18 31
E-mail   marcin.kaczmarek@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych, budżet zadaniowy, sprawność i skuteczność realizacji zadań publicznych, kontrola zarządcza, rachunkowość zarządcza w sektorze publicznym, controlling, polityka bilansowa, sprawozdawczość finansowa.
Konsultacje    
Publikacje    

dr Ilona Kędzierska-Bujak

Stanowisko  Asystent
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   216
Tel.   91 444 19 44
E-mail   ilona.kedzierska-bujak@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, zbilansowana karta wyników, pomiar dokonań, etyka w pomiarze dokonań, zarządzanie strategiczne, zarządzanie uczelniami, etyka w zarządzaniu jednostką gospodarczą.
Konsultacje    
Publikacje    

dr Konrad Kochański

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   234
Tel.   91 444 19 46
E-mail   konrad.kochanski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe    
Konsultacje    
Publikacje    

dr Tomasz Kufel

Stanowisko  Adiunkt dydaktyczny
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   10
Tel.   91 444 19 68
E-mail   tomasz.kufel@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Sztuczna inteligencja, wycena przedsiębiorstw, wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej do rozwiązywania problemów decyzyjnych, rachunkowość finansowa jednostek gospodarczych, rola pomiaru i wyceny w rachunkowości, rachunkowość skomputeryzowana.
Konsultacje    
Publikacje    

dr Adam Lulek

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   224
Tel.   91 444 19 45
E-mail   adam.lulek@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Sprawozdawczość finansowa, rynek kapitałowy, New Connect, finanse, kolejnictwo
Konsultacje    
Publikacje    

mgr Damian Łazarczyk

Stanowisko  Asystent
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   426
Tel.   91 444 20 30
E-mail   damian.lazarczyk@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Production studies, kinematografia, filozofia kosztów, rachunek kosztów sensu largo, polityka bilansowa oraz audyt, rachunkowość finansowa, kontrola księgowa.
Konsultacje    
Publikacje    

dr Przemysław Mućko

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   233
Tel.   91 444 18 32
E-mail   przemyslaw.mucko@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rachunkowość, controlling, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość niefinansowa.
Konsultacje    
Publikacje    

dr Wojciech Naruć

   
Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   11
Tel.   91 444 19 69
E-mail   wojciech.naruc@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Finanse przedsiębiorstw, controlling, planowanie finansowe i budżetowanie, sprawozdawczość finansowa, analiza finansowa, programy naprawcze, optymalizacyjne, restrukturyzacyjne i rozwojowe, programy motywacyjne oparte na Ballanced Scorecard (BSC).
Konsultacje    
Publikacje    

mgr Agnieszka Paluch-Dybek

Stanowisko  Asystent
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   426
Tel.   91 444 19 90
E-mail   agnieszka.paluch-dybek@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Wykorzystanie rachunkowości na potrzeby zarządzania, sprawozdawczości i audytu oraz problemy rachunkowości branżowej, w tym jednostek sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych.
Konsultacje    
Publikacje    

dr Przemysław Pietrzak

  URLOP
Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr    
Tel.    
E-mail   przemyslaw.pietrzak@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe    
Konsultacje    
Publikacje    

dr hab. Beata Sadowska, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   226
Tel.   91 444 31 79
E-mail   beata.sadowska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rachunkowość zarządcza, controlling, rachunkowość różnych organizacji (gospodarka leśna, gospodarka komunalna), zrównoważony rozwój, raportowanie finansowe.
Konsultacje    
Publikacje    

prof. dr hab. Wanda Skoczylas

Stanowisko  Profesor
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   326
Tel.   91 444 20 33
E-mail   wanda.skoczylas@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   analiza ekonomiczna, a w tym analiza finansowa różnych organizacji, controlling, rachunkowość zarządcza, raportowanie niefinansowe, wycena wartości przedsiębiorstw.
Konsultacje    
Publikacje    

dr hab. Tomasz Strąk, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   240
Tel.   91 444 19 81
E-mail   tomasz.strak@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Doradztwo podatkowe, podatki, audyt wewnętrzny, audyt podatkowy, badanie sprawozdań finansowych, pomiar dokonań, zarządzanie finansami publicznymi, rachunkowość budżetowa, restrukturyzacja finansowa, sztuczna inteligencja w podatkach i rachunkowości.
Konsultacje    
Publikacje    

dr Urszula Wawer

Stanowisko  Adiunkt dydaktyczny
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   224
Tel.   91 444 19 45
E-mail   urszula.wawer@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rachunek kosztów, rachunkowość finansowa, rachunkowość budżetowa, rachunkowość bankowa, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa.
Konsultacje    
Publikacje    

prof. dr hab. Kazimiera Winiarska

Stanowisko  Profesor
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   312
Tel.   91 444 18 33
E-mail   kazimeira.winiarska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rachunkowość finansowa, rachunkowość podatkowa, rachunkowość budżetowa, kontrola finansowo-księgowa, audyt wewnętrzny. 
Konsultacje    
Publikacje    

mgr Paweł Witkowski

Stanowisko  Asystent
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   426
Tel.   91 444 20 30
E-mail   pawel.witkowski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Finanse przedsiębiorstw; matematyka finansowa; optymalizacja podatkowa; Corporate Carbon Finance; wpływ wprowadzenia EU ETS (Europejskiego Systemu Handlu Emisjami) na decyzje finansowe przedsiębiorstw; ESR i CSR, a wartość przedsiębiorstwstatyczne i dynamiczne modele panelowe.
Konsultacje    
Publikacje    

dr Anna Zbaraszewska

Stanowisko  Adiunkt dydaktyczny
Jednostka   Katedra Rachunkowości
Pokój nr   10
Tel.   91 444 19 68
E-mail   anna.zbaraszewska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Sprawozdawczość finansowa, rachunkowość podatkowa, rachunki kosztów, dydaktyka w rachunkowości.
Konsultacje    
Publikacje